Tisdag 25 juni 2024
Vi finns här: www.nak.se


Klubbinformation


Vad är NAK?

Norrköpings Astronomiska Klubb är en ideell förening för astronomiintresserade personer, bildad 1978, med syftet att sprida amatörastronomin inom främst Norrköping med omnejd. Klubben anordnar bland annat möten och observationsträffar där ämnet är astronomi i olika former.


Från och med ingången av 2022 är Norrköpings Astronomiska Klubb (NAK) en underavdelning till Östergötlands Astronomiska Sällskap (ÖAS). Genom att vara medlem i ÖAS blir man automatiskt även medlem i NAK.

I och med att NAK har upphört att vara en egen klubb upphör även dess medlemskap i SAAF (Svensk Amatörastronomisk Förening som bl.a utger tidskriften Telescopium. Om man fortfarande vill ha Telescopium får man själv anmäla medlemskap på SAAF:s hemsida www.saaf.se

Som fullbetalande medlem I ÖAS/NAK (och då även Svenska Astronomiska Sällskapet, SAS) erhåller man den utmärkta tidskriften Populär Astronomi. Fullt medlemskap kostar 410 kr per år. Juniorer (max 25 år) som inte vill ha tidningen endast 50 kr/år.
Se ÖAS hemsida här

Klubbens historia

NAK firade 20-årsjubileum år 1998 och i samband med detta skrev Sven Mårdh en personlig artikel om klubbens historia.

20 år med Obsek, Amsek, NAK.

Se också artiklar om tidigare klubbmöten och aktiviteter (längst ner på sidan).

Klubbtidning

NAK har givit ut medlemsbladet Callisto i PDF-format, vilket kan hämtas här. Fram till 2003 gav NAK ut medlemstidningen AmatörAstronomen. En del gamla nummer av AmatörAstronomen i PDF-format finns på denna sida.


Hemsidan

NAK:s hemsida har funnits på internet sedan 1997 då Olle Eriksson skapade den första versionen. Sedan dess har den genomgått ett antal olika förändringar. Senast införskaffades ett eget domännamn och plats på en publik webserver för att kunna utnyttja mer dynamiska funktioner.

Statistik över klickade länkar (från vintern 01/02 till sommaren 03)


Dokument-arkiv

I dokument-arkivet finns dokument såsom årsberättelser, kassaberättelser, revisionsberättelser, mötesprotokoll mm.

Klicka här för att komma till dokument-arkivet