Fredag 5 mars 2021
Vi finns här: www.nak.se

Mötes-program

NAK anordnar både möten, resor, visningar och observationsträffar. De senare utgår oftast från DeGeergymnasiet, varefter vi samåker ut till en lämplig observationsplats med bilar. Ibland brukar vi vara ute vid en mörk plats vid Herrebro, några kilometer sydväst om Norrköping där himlen är mörkare än inne i staden.

Alla är välkomna att medverka på dessa möten. Om du inte redan är medlem så får du gärna komma och se hur vi har det. Förhoppningsvis kan vi därefter räkna även dig till skaran av astronomiintresserade medlemmar.

Samlingsplats vid mötena är som alltid vid De Geergymnasiets skolgård (Nygatan, mitt emot Dalsgatan). Parkeringsförbud råder tyvärr på skolgården. Vid observationer brukar vi samåka i bil ut till en lämplig observationsplats.

Möten

Torsdag, 11 mars, Kl 18:00 - Årsmöte i Östergötlands Astronomiska Sällskap

Mötet inleds med ett föredrag av Ulf Gran från Chalmers. Han ska prata vidare om svarta hål, en fortsättning från i höstas. Efteråt sker sedvanliga årsmötesförhandlingar. Årsmötet i ÖAS hålls virtuellt i Zoom.(länk delges här närmare årsmötet)

Skriv en kommentar

Lördag, 20 mars, Kl 16:00 - Årsmöte i NAK

Plats: Hålls virtuellt. Länk meddelas närmare årsmötet. De sedvanliga årsmötespunkterna. Anders Wettergren håller ett kort presentation om årets astronomiska händelser på himlen.

Skriv en kommentar

Onsdag, 31 mars, Kl 20:00 - Observationsmöte

Vi försöker trots covidtider träffas för att titta på stjärnor för den som vill. Vi håller avstånd och åker separat. Vinterstjärnbilderna är på väg ner i sydväst och det är de sista glimtarna av Orion vi ser. Planeten Mars befinner sig mellan Oxens horn. Stjärnbilden Lejonet står i söder. Där finns dubbelstjärnor och galaxer värda att se. Ett antal fina dubbelstjärnor finns att se på våren. Obs-plats: Vi träffas intill parkeringen vid De Geergymnasiet nära Halvars glass för vidare bilfärd ut till en plats vi bestämmer. Karta finns här
Inställes vid mulet väder och besked ges på hemsidan.

Skriv en kommentar

Torsdag, 15 april, Kl 21:00 - Observationsmöte

Vi försöker trots covidtider träffas för att titta på stjärnor för den som vill. Vi håller avstånd och åker separat. Planeten Mars finns i väster mellan Oxens hornspetsar. Vårstjärnbilderna med Lejonet, Björnvaktaren och Jungfrun är synliga och i zenit har vi Karlavagnen. Det här är galaxernas och dubbelstjärnornas universum. Obs-plats: Vi träffas intill parkeringen vid De Geergymnasiet nära Halvars glass för vidare bilfärd ut till en plats vi bestämmer. Karta finns här
Inställes vid mulet väder och besked ges på hemsidan.

Skriv en kommentar

Måndag, 3 maj, Kl 21:30 - Observationsmöte

Vi försöker trots covidtider träffas för att titta på stjärnor för den som vill. Vi håller avstånd och åker separat. Mars är vid Tvillingarnas fötter i väster. Merkurius är på rätt sida om solen och kan ses i nordväst. Annars är det vårstjärnbilderna som vi kan avnjuta, Lejonet, Björnvaktaren och Jungfrun och i zenit har vi Karlavagnen. Det här är galaxernas och dubbelstjärnornas universum.Obs-plats: Vi träffas intill parkeringen vid De Geergymnasiet nära Halvars glass för vidare bilfärd ut till en plats vi bestämmer. Karta finns här
Inställes vid mulet väder och besked ges på hemsidan.

Skriv en kommentar