Lördag 15 augusti 2020
Vi finns här: www.nak.se

Mötes-program

NAK anordnar både möten, resor, visningar och observationsträffar. De senare utgår oftast från DeGeergymnasiet, varefter vi samåker ut till en lämplig observationsplats med bilar. Ibland brukar vi vara ute vid en mörk plats vid Herrebro, några kilometer sydväst om Norrköping där himlen är mörkare än inne i staden.

Alla är välkomna att medverka på dessa möten. Om du inte redan är medlem så får du gärna komma och se hur vi har det. Förhoppningsvis kan vi därefter räkna även dig till skaran av astronomiintresserade medlemmar.

Samlingsplats vid mötena är som alltid vid De Geergymnasiets skolgård (Nygatan, mitt emot Dalsgatan). Parkeringsförbud råder tyvärr på skolgården. Vid observationer brukar vi samåka i bil ut till en lämplig observationsplats.

Möten

Onsdag, 12 augusti, Kl 22:00 - Kolla in meteorsvärmen Perseiderna

Dags för meteorobservationer. Varje observatör får en egen sektor av himlen att kolla in och sedan gäller det att räkna stjärnfallen som kommer. Förhållandena blir halvbra med en avtagande halvmåne som går upp i öster. Medtag egen observationsstol, liggunderlag eller liknande.
Obs-plats: Vi träffas direkt ute vid "Anders observationsplats" som ligger vid den före detta soptippen vid Herrebro, karta finns här.. Ställs in vid dåligt väder.

* Bra väder med god sikt. Jag tyckte att det var något mindre Perseidaktivitet jämfört med tidigare år. Jag hade en kamera riktad österut med autofotografering med 20 sek exponeringstid. Ca 300 bilder och ingen Perseid fångad...Däremot såg vi några rätt ljusstarka Perseider i andra riktningar . /Bengt-Erik Söderström

Skriv en kommentar