Söndag 4 december 2022
Vi finns här: www.nak.se

GDPR - Den nya dataskyddsförordningen

Idag, fredagen den 25 maj 2018, träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft.
För NAK är det viktigt att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Vi vill vara transparenta gällande varför vi samlar in dina personuppgifter och hur vi använder dem.
Vi har därför sammanställt information som beskriver vår personuppgiftsbehandling.

Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster och bedriva vår verksamhet.
(Namn, adress samt eventuellt e-postadress samlas in och registreras i ett medlemsregister.)

Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in.
(Endast kassör och ordförande har tillgång till medlemsregistret.)

Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte det samlats in för.
(Syftet med de insamlade personuppgifterna är att kunna identifiera vilka som är medlemmar, kunna sprida information om vår verksamhet samt om medlemmen önskar förmedla insamlad information vidare till SAAF – Svensk Amatör Astronomisk Förening

Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver.
(Insamlade personuppgifter gallras bort två år efter det att medlemmen inte betalat någon medlemsavgift, såvida inte medlemmen ber om att få bli borttagen innan dess.)

Vi informerar nya medlemmar om vår personuppgiftsbehandling.
(I samband med att ett nytt medlemskap tecknas informeras medlemmen via mail eller vanlig post om vad som gäller.)

Vi informerar berörda parter såsom registrerade och utpekade myndigheter om en incident skulle uppstå relaterat till vår behandling av personuppgifter.

Om du inte längre är medlem och vill att vi tar bort dig från vårt register meddelar du någon i styrelsen.

Redigera