Mötes-program

NAK anordnar både möten, resor, visningar och observationsträffar. De senare utgår oftast från DeGeergymnasiet, varefter vi samåker ut till en lämplig observationsplats med bilar. Ibland brukar vi vara ute vid en mörk plats vid Herrebro, några kilometer sydväst om Norrköping där himlen är mörkare än inne i staden.

Alla är välkomna att medverka på dessa möten. Om du inte redan är medlem så får du gärna komma och se hur vi har det. Förhoppningsvis kan vi därefter räkna även dig till skaran av astronomiintresserade medlemmar.

Samlingsplats vid mötena är som alltid vid De Geergymnasiets skolgård (Nygatan, mitt emot Dalsgatan). Parkeringsförbud råder tyvärr på skolgården. Vid observationer brukar vi samåka i bil ut till en lämplig observationsplats.

Möten

Fredag, 19 januari, Kl 18:00 - Observationsmöte: Vinterns stjärnhimmel

Om vädret står oss bi ser vi att vinterns fina stjärnbilder med bland annat den mytologiske jägaren Orion är på väg upp i sydost. Orionnebulosan, en av de närmaste platserna med aktiv stjärnbildning i vår vintergata finns i hjärtat av Orion. Några riktigt massiva och extrema stjärnor bildar en liten hop i mitten, det s k Trapetset. Nedanför Orion syns himlens ljusaste stjärna Sirius på väg upp. Ovanför Orion finns par stora fina relativt närbelägna stjärnhopar som bildar det som är Oxens stjärnbild, dels ansiktet med Aldebaran och dels välkända Plejaderna. Vintergatan stråk går genom dessa områden och sträcker sig över zenit genom Perseus, som fått ge namnet åt en annan spiralarm i Vintergatan. Trots det stora avståndet till Perseusarmen så kan man för blotta ögat se en suddig fläck, eller snarare två stycken i Perseus, två stjärnhopar som tillsammans brukar kallas för Dubbelhopen. Den ligger i zenit mellan Perseus och Kassiopejas W, som är en annan välkänd stjärnbild. Om vi blickar något nedanför mot väst eller sydväst tittar vi ut genom Vintergatans stjärnmyller och kan lokalisera vår närmaste vintergatsgranne Andromedagalaxen. Som namnet antyder ligger den i stjärnbilden Andromeda. Nedanför Andromeda går den väg som alla planeter rör sig längs, ekliptikan. Det är tyvärr för närvarande dåligt med planeter att se. Den enda man kan spana på är grönaktiga gasjätten Uranus i sydväst. Teleskop finnes till vår hjälp.
Obs-plats: Vi träffas intill parkeringen vid De Geergymnasiet nära Halvars glass för vidare bilfärd ut till en plats vi bestämmer. Inställes vid mulet väder och besked ges på hemsidan.
Karta finns här
Inställes vid mulet väder och besked ges här på hemsidan.

Skriv en kommentar

Torsdag, 1 februari, Kl 19:00 - Vad astronomiåret 2018 har att erbjuda.

Torsdag 1 februari, Kl 19:00 - Vad astronomiåret 2018 har att erbjuda
Observationstips för det kommande året och en hel del annat presenteras på detta möte, som anordnas tillsammans med Östergötlands Astronomiska Sällskap (ÖAS).
Plats: Värmestugan vid Landeryds observatorium, Linköping. Observatoriet är beläget vid Landeryds golfbana utanför Linköping. Man kan köra genom golfbanan om man är försiktig. Karta.

* En kommentar: Det står när detta skrivs olika datum för träffen men det är detta som gäller. /Anders

Skriv en kommentar

Torsdag, 15 februari, Kl 19:00 - Observationsträff på Landeryds observatorium

Möte med föredrag på Landeryds observatorium i Linköping. Anders Wettergren håller föredrag om stjärnbilderna Stora Hunden och det blir förstås observationer efter det om vädret tillåter. Observatoriet ligger på området för Landeryds golfklubb. Man kan köra genom golfbanan om man är försiktig. Karta.

Skriv en kommentar