Mötes-program

NAK anordnar både möten, resor, visningar och observationsträffar. De senare utgår oftast från DeGeergymnasiet, varefter vi samåker ut till en lämplig observationsplats med bilar. Ibland brukar vi vara ute vid en mörk plats vid Herrebro, några kilometer sydväst om Norrköping där himlen är mörkare än inne i staden.

Alla är välkomna att medverka på dessa möten. Om du inte redan är medlem så får du gärna komma och se hur vi har det. Förhoppningsvis kan vi därefter räkna även dig till skaran av astronomiintresserade medlemmar.

Samlingsplats vid mötena är som alltid vid De Geergymnasiets skolgård (Nygatan, mitt emot Dalsgatan). Parkeringsförbud råder tyvärr på skolgården. Vid observationer brukar vi samåka i bil ut till en lämplig observationsplats.

Möten

Söndag, 13 augusti, Kl 22:00 - Dags för perseidmeteorerna

Det är dags årets perseidräkning. En observatör en egen sektor av himlen att kolla in och sedan gäller det att räkna stjärnfallen som kommer. I år blir förhållandena utmärkt ur månsynpunkt. Medtag egen observationsstol, liggunderlag eller liknande.
Obs-plats: Vi träffas direkt ute vid "Anders observationsplats" som ligger vid den före detta sopptippen vid Herrebro.

* Anders och Håkan observerade perseider och en aquarid. Vi såg även Jupiter i öster. /Håkan

* Vi räknade perseider mellan 22.43 och 23.43. Det var ganska långt mellan meteorerna men vi kunde till slut räkna till 9 stycken perseider. Tre var ljusa och två av dessa hade rökspår. Så en ljus sporadisk på slutet, en trolig aquarid. Vi missade säkert några på grund av moln. Molnen kom och gick men det var tunna. Gränsmagnituden låg på 5,5. /Anders

Skriv en kommentar