Klubbinformation


Vad är NAK?

Norrköpings Astronomiska Klubb är en ideell förening för astronomiintresserade personer, bildad 1978, med syftet att sprida amatörastronomin inom främst Norrköping med omnejd. Klubben anordnar bland annat möten och observationsträffar där ämnet är astronomi i olika former.


Bli medlem

För att bli medlem i NAK, betala in medlemsavgiften till vårt plusgirokonto 23 06 54–6. Avgiften för 2021 är 175 kronor. Medlemskapet gäller för kalenderåret, det vill säga från det du betalar fram till nyår.Glöm inte att tala om vem betalningen är för. Avgiften inkluderar medlemskap i Svensk AmatörAstronomisk Förening (SAAF) som ger ut tidskriften Telescopium och Fokus – SAAF:s nya astronomiska handledningar.
För nya medlemar som anmäler sig under oktober-december gäller medlemsskapet även för nästkommande år, dock inte SAAF vars medlemsskap kommer att räknas från 1 januari.

Personer i samma hushåll som en ordinarie medlem kan ansluta sig till NAK genom familjemedlemskap. Detta kostar 50 kronor per person men inkluderar inte SAAF eller Telescopium/Fokus.

OBS! Betala INTE in några avgifter till SAAF utan allt ska betalas till NAK!

SAAF har flera amatörsektioner som du kostnadsfritt kan ansluta dig till – Deep Sky, Solsystemet, Teleskop och Variabla stjärnor.

Mer information hittar du på SAAF:s hemsida: www.saaf.se.


Klubbens historia

NAK firade 20-årsjubileum år 1998 och i samband med detta skrev Sven Mårdh en personlig artikel om klubbens historia.

20 år med Obsek, Amsek, NAK.

Se också artiklar om tidigare klubbmöten och aktiviteter (längst ner på sidan).


Klubbtidning

SAAF:s (Svensk AmatörAstronomisk Förening) tidskrift Telescopium är huvudtidning även för NAK. Dessutom har NAK givit ut medlemsbladet Callisto i PDF-format, vilket kan hämtas här. Fram till 2003 gav NAK ut medlemstidningen AmatörAstronomen. En del gamla nummer av AmatörAstronomen i PDF-format finns på denna sida.


Hemsidan

NAK:s hemsida har funnits på internet sedan 1997 då Olle Eriksson skapade den första versionen. Sedan dess har den genomgått ett antal olika förändringar. Senast införskaffades ett eget domännamn och plats på en publik webserver för att kunna utnyttja mer dynamiska funktioner.

Statistik över klickade länkar (från vintern 01/02 till sommaren 03)


Dokument-arkiv

I dokument-arkivet finns dokument såsom årsberättelser, kassaberättelser, revisionsberättelser, mötesprotokoll mm.

Klicka här för att komma till dokument-arkivet