Onsdag 17 april 2024
Vi finns här: www.nak.se

Guide till att bygga ditt eget teleskop

SpegelhållarenFigur 6 Spegelhållaren utan spegeln

En spegelhållares funktion är att hålla fast spegeln i tuben samt tillåta användaren att justera dess läge. När alla de optiska delarna är fastsatta och monterade i tuben måste man ställa in spegeln och diagonalen så att ljuset som reflekteras av spegeln verkligen når diagonalen och träffar okularet vid sidan av tuben. Om spegeln sitter det minsta snett kommer ljusstålarna att reflekteras åt fel håll och medföra att man inte ser någonting när man tittar genom okularet. Att justera på detta sätt kallas att kollimera teleskopet.Ritning över min design av spegelhållaren

För att på enklaste sätt kunna kollimera en teleskopspegel är spegelhållaren konstruerad så att det räcker med att vrida på några skruvar. Nästan alla spegelhållare, hembyggda som köpta, använder två träskivor som har samma diameter som spegeln placerade ovanpå varandra. Man låter teleskopspegeln vara fastsatt på den övre skivan och låter den undre skivan vara fixerad i tuben. Tre par skruvar sitter fast i skivorna, separerade med 120 grader runt centrum. Den ena av de två skruvarna i varje par trycker skivorna ifrån varandra och den andra drar skivorna mot varandra. Genom att på så sätt lossa den ena skruven och dra åt den andra kan man justera den övre skivans läge mot den undre.

När man flyttar teleskopet från en varm förvaringsplats, såsom en källare eller ett garage, ut i den svala nattluften bildas lätt kondens som kan orsaka fukt i tuben. De varma och kalla ångor som cirkulerar i tuben ger en "ostabil" luft som medför att ljusstrålarna bryts fel. Dessutom kan fukten lägga sig på spegeln och försämra dess prestanda. Detta är några av orsakerna till varför man vill få så bra luftcirkulation som möjligt inne i tuben.

Genom att spegeln och spegelhållaren tar upp plats blockeras inströmningen av luft från baksidan av tuben. Med stort avstånd mellan tubvägg och spegel underlättas luftcirkulationen. Min huvudspegeln är 20 cm i diameter och jag använde en tub med innerdiametern 25 cm. Det innebar 2,5 cm (cirka 1 tum) marginal på båda sidorna om spegeln, vilket brukar anses vara tillräckligt.Figur 7 Undersidan av spegelhållaren med kollimeringsskruvarna

En annan faktor man bör ta hänsyn till är hur snabbt spegeln kyls ner när teleskopet tas ut i kylan. Glas liksom många andra material förändras med temperaturändringar. Bäst bild ger spegeln när den är nedkyld. Genom att borra ett hål mitt i spegelhållarens plywoodskivor och låta den kalla luften strömma direkt mot spegeln påskyndas nedkylningen av glaset.

Innehållsförteckning | Föregående | Nästa

Redigera