På stjärnhimlen

På dessa sidor hittar du information om vad som finns att se på himlen varje månad. Här finns information om månens faser och tider, vilka planeter som är synliga under månaden, aktuella meteorsvärmar osv.

Informationen läggs ut en månad i taget. Kontrollera därför att mänaden du tittar på gäller för det aktuella året.