Onsdag 13 november 2019
Vi finns här: www.nak.se

På himlen
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

Obs-guiden
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

Ljusa asteroider 2019 | Ljusa kometer 2019

Hitta rätt direkt
1–7 juli | 8–14 juli | 15–21 juli | 22–28 juli | 29–31 juli

Total solförmörkelse i Chile och Argentina – ej synlig i Sverige (2)
Lunar X i dagsljus (9) | Saturnus i opposition (9) | Månen nära Jupiter (13)
Pluto i opposition (14) | Partiell månförmörkelse nära Saturnus (16–17)
Första perseiderna synliga (17) | 50 år sedan människan satte foten på månen (21)
Meteorskurar i maximum: Delta Aquriiderna (30) | Alfa Capricorniderna (30)


Obs-guiden för juli 2019

av Sven Mårdh och André Franke (grafik)


Så observerar du: Sist vid (nästan) varje kalendertips anges hur man kan se och bäst observerar det aktuella fenomenet. Ö = för blotta ögat, K = med fältkikare och T = med teleskop.

Planeter

Se På himlen (öppnas i ett nytt fönster).

Asteroider

Dvärgplaneten 1 Ceres: kväll till sen natt (i söder/ned klockan 22.15/02.09 den 1:e, 21.12/01.00 den 16:e och 20.15/23.50 den 31:e); mag +7,8 till +8,4; Vågen. KT

4 Vesta: sen natt till morgon (upp/i söder klockan 01.52/08.52 den 1:e, 01.06/08.14 den 16:e och 00.19/07.34 den 31:e); mag +8,2 till +8,0; Valfisken –29, Väduren 29–. KT

15 Eunomia: kväll till morgon (upp/i söder klockan 22.55/04.09 den 1:e, 21.42/03.04 den 16:e och 20.26/01.54 den 31:e); mag +9,2 till +8,5; Vattumannen. KT

Mer information och sökkartor över de ljusaste asteroiderna 2019 hittar du här (öppnas i nytt fönster).


Kometer

C/2017 T2 (PanSTARRS): har inte kunnat observeras på ett tag då den stått nära solen. Det är därför svårt att sia om hur ljus den är. Kan ses på morgonen mot slutet av månaden (upp klockan 02.52 den 1:e, 01.54 den 16:e och 00.54 den 31:e); Oxen; mag +10?; perihelium 5 maj 2020, närmast jorden 28 december 2019 och 27 maj 2020. T

Mer information över de ljusaste kometerna 2019 hittar du här (öppnas i nytt fönster).

Meteorskurar

Juni-Bootiderna 22 juni–2 juli (max 28 juni, ZHR variabelt 0–100+). Ö
Beta Tauriderna (endast dagtid) 5 juni–18 juli (max 29 juni, ZHR 25?).
Juli-Gamma Draconiderna eventuell aktivitet runt den 28 juli. Ö
Södra Delta Aquariiderna 12 juli–23 augusti (max 30 juli, ZHR 25 meteorer/timme). Ö
Alfa Capricorniderna 3 juli–15 augusti (max 30 juli, ZHR 5 meteorer/timme). Ö
Perseiderna 17 juli–24 augusti (max 13 augusti, ZHR 110 meteorer/timme). Ö
ANT-radianten (från eng. antihelion source) presterar 1–5 ganska långsamma meteorer/timme (ZHR) och har en diffus radiant alltid belägen cirka 12°Ö om den punkt som ligger mittemot solen. Under juli rör den sig huvudsakligen genom Skytten och Stenbocken. Ö

Mer information om meteorskurar hittar du hos International Meteor Organization.
Vecka 27 (1–7 juli)1 Må –– Mira-variabeln R Aquarii i maximum omkring detta datum. Magnituden varierar mellan extremerna +5,8 och +12,4 under en period på cirka 387 dygn. Vanlig magnitud i maximum är +6,5. Variabeln finns 0,8°SSO om Omega2 Aquarii (mag +4,5) och går upp först klockan 01.46 den 1/7. Den är lättare att observera mot slutet av månaden då den kommer upp strax före midnatt. AAVSO-observatörer skattade magnituden till omkring +8,6 i slutet av juni. Hos AAVSO kan du bland annat skriva ut en sökarkarta för variabeln. K1 Må 03.26 Sista skymten av månens skära på morgonen – synlig vid mycket bra förhållanden. Månfas 4%, höjd 2,3° i NO, solhöjd –2,8°. ÖK

2 Ti 14.41 Månens nordligaste deklination +21°39', i Tvillingarna, månfas 0%, höjd 47,3° i SV, solhöjd 50,1°.

Total solförmörkelse 2 juli


Den totala solförmörkelsen 21 augusti 2017, fotad av Anders Wettergren på plats vid Appalacherna i norra Georgia, USA. (Från NAK:s bildgalleri)

2 Ti 18.55–23.51 Total solförmörkelse synlig i södra Stilla havet och Sydamerika, syns tyvärr inte alls i Sverige. Den totala fasen, som varar maximalt 4 minuter 38 sekunder, kan ses från ett cirka 20 mil brett band över Chile och Argentina och är bland annat synlig från ESO:s observatorium vid La Silla, dit bland andra Bonnier Expeditions (via National Geographic, Illustrerad Vetenskap med flera) ordnar resor. ESO planerar dessutom att sända live från förmörkelsen om vädret och internet samarbetar. Läs mer om detta här. Förmörkelsen är den 58:e av sammanlagt 82 i Saros-cykel 127. Nästa solförmörkelse synlig i Sverige är partiell och inträffar den 10 juni 2021. De kommande totala solförmörkelser i Sverige inträffar inte förrän den 16 oktober 2126 och 3 juni 2133. Två ringformiga solförmörkelser kan dock ses långt tidigare, den 21 juni 2039 (i nordöstra Svealand samt södra och mellersta Norrland) och 11 juni 2048 (i nordöstra Götaland inklusive Norrköping och Linköping, samt Svealand inklusive Stockholm). På relativt nära håll inträffar en total solförmörkelse den 12 augusti 2026, synlig på västligaste Island inklusive Reykjavik, och i norra Spanien samt på Mallorca, där den sker vid solnedgången.

Kommande tio solförmörkelserna i Norrköping:

10 juni 2021, 37,4% av diametern (25,5% av ytan) kl 12.50
25 oktober 2022, 53,9% av diametern (43,3% av ytan) kl 12.14
29 mars 2025, 33,3% av diametern (22,2% av ytan) kl 12.29
12 augusti 2026, 84,8% av diametern (81,6% av ytan) kl 19.58
2 augusti 2027, 25,7% av diametern (15,3% av ytan) kl 11.17
12 juni 2029, 21,4% av diametern (11,4% av ytan) kl 05.04
1 juni 2030, 60,4% av diametern (49,9% av ytan) kl 07.33
20 mars 2034, 0,3% av diametern (0,0% av ytan) kl 11.46
21 augusti 2036, 78,9% av diametern (74,5% av ytan) kl 19.53
16 januari 2037, 67,7% av diametern (57,8% av ytan) kl 10.35


2 Ti 21.16 NYMÅNE i Tvillingarna, RA 6h44,1m dekl +21°28',
upp 03.34, i söder 12.38 (höjd 53°), ned 21.48.

3 On 01.00 Saturnus: Titan är längst östligt från planeten, Rhea finns också på den östra sidan medan Iapetus hittas på den motstående västra sidan. Saturnus höjd 9,2° i S, solhöjd –8,4°. T

3 On 01.37 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 431(J)2. 2 Europa syns på Jupiter fram till klockan 23.21 2/7. 2 Europas skugga syns på Jupiter fram till klockan 00.26. T

4 To 01.00 Dvärgplaneten Pluto (mag +14,2, elongation 170°V) 3,6 bågminuter SSO om TYC6310-357-1 (mag +9,1) i Skytten. Plutos höjd 8,9° i SSO, solhöjd –8,5°. T

4 To 01.01 Vildandshopen (M11) i Skölden högst i söder vid midnatt. Höjd 25,2°, solhöjd –8,5°. Stjärnhopen står högst i söder på mörkaste himlen i början av augusti. ÖK

4 To 01 Venus (mag –3,9, elongation 11°V, fas 98%) i Tvillingarna. RA 6h01,8m dekl +23°22'.4 To 22.38 Första skymten av månskäran på kvällen – lätt synlig. Månfas 6%, höjd 3,7°i VNV, solhöjd –3,5°. Ö

5 Fr 00.11 Jorden i aphelium (fjärmast solen), avstånd 1,017 AE (152,1 miljoner kilometer).

5 Fr 07.00 Månen i perigeum (närmast jorden), avstånd 363 730 kilometer (geocentriskt). I Norrköping är månen som störst den 4/7 klockan 14.50 (månfas 4%, höjd 51,2° i S, solhöjd 49,2°) och 5/7 klockan 15.30 (månfas 11%, höjd 48,0° i S, solhöjd 45,4°). Vid båda tillfällena uppgår månens diameter till 33,27 bågminuter.5 Fr 23.06 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Solhöjd –5,3°. Månarna: 24(J)13. T

6 Lö 02.50 Sheliak = Beta Lyrae i minimum (primärt). Höjd 58,0° i SV, solhöjd –5,5°.

6 Lö 22.28–00.40 7/7 Jupiter: 1 Io syns på Jupiter. Klockan 23.04–01.17 1 Ios skugga syns på Jupiter. Månarna klockan 23.30: (J)432 – 3 Ganymedes söder om 4 Callisto. T

7 Sö 01.00 Saturnus: Titan är strax söder om planeten, Rhea finns på östra sidan medan Iapetus härbergerar på den västra. Söder om Titan syns stjärnan HIP94510 (mag +7,0). Saturnus höjd 9,4° i S, solhöjd –8,8°. T

7 Sö 06 Merkurius (mag +1,8, elongation 20°Ö, fas 16%) stationär i Kräftan, rörelsen blir därefter retrograd. RA 8h24,7m dekl +16°46'.

7 Sö 09 Venus nordligaste deklination, +23°26', i Tvillingarna.

7 Sö 09 Merkurius i aphelium, 0,47 AE (70 miljoner kilometer) från solen. Sett från Merkurius har solen då en skenbar diameter på 1,1 grader, alltså lite mer än det dubbla storleken än vad vi ser från jorden.

7 Sö 16 Merkurius (mag +1,9, elongation 19°Ö, fas 16%) 3,8°S om Mars (mag +1,8, elongation 18°Ö, fas 99%). Konjunktion i rektascension som är ointressant för oss i Sverige då de för tillfället ljussvaga planeterna går ned samtidigt eller strax efter solnedgången.

Vecka 28 (8–14 juli)8 Må 00.45 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 31(J)24. T

8 Må 23.33 Spica (mag +1,0) i Jungfrun försvinner i skymningen. Höjd 3,1° i VSV, solhöjd –7,0°. Spica blir åter synlig i gryningen omkring den 2 november då den är 6° från planeten Mars. ÖK

9 Ti –– Rymdstationen ISS gör flera förbiflygningar synliga den 9–28 juli. Du kan själv beräkna tider för din observationsplats på sajten Heavens Above. Ö

9 Ti 03.05 Algol-minimum (i gryningen). Höjd 34,9° i ONO, solhöjd –5,0°. ÖK

9 Ti 12.55 FÖRSTA KVARTERET i Jungfrun, RA 13h12,7m dekl –2°37',
ned 00.38, upp 13.11, i söder 19.10 (höjd 27°). Ö

9 Ti 17.58 Månen: Lunar X börjar att synas (enligt Dana Thompson på Cloudy Nights), tyvärr i dagsljus. Solljus och skuggor på väggarna på kratrarna Blanchinus, La Caille och Purbach gör att det bildas ett lysande X vid terminatorn. Månfas 53%, höjd 26,1° i SSO, solhöjd 27,0°. T

9 Ti 19 Saturnus (mag +0,1) i opposition i Skytten. RA 19h14,5 dekl –22°01', vilket är 1,3°SO om Albaldah = Pi Sagittarii (mag +2,9) och 31,1°Ö om Jupiter (mag –2,5). Dvärgplaneten Pluto (mag +14,2) står vid tillfället 4,8°Ö om Saturnus. Saturnus mäter vid oppositionen 18,4” längs ekvatorn och 16,9” mellan polerna. Ringsystemet är då 41,6” brett och lutar 24,4° med norra sidan vänd mot jorden. Lutningen kommer att öka till 25,2° den 23 september för att sedan minska till 23,6° vid årsslutet. Dagarna kring oppositionen brukar ringarna bli märkbart ljusare genom Seeliger-effekten, då solljuset på ringpartiklarna kastas tillbaka rakt mot oss. Saturnus är närmast jorden fyra timmar efter oppositionen. Ö

Saturnus oppositioner 2019–2029:

2019 9 juli, Skytten, mag +0,1, dekl –22°01' (31° från Jupiter, 5° från Pluto).
2020 21 juli, Skytten, mag +0,1, dekl –20°39' (7°Ö från Jupiter, 5° från Pluto).
2021 2 aug, Stenbocken, mag +0,2, dekl –18°26' (19° från Jupiter).
2022 14 aug, Stenbocken, mag +0,3, dekl –15°26'.
2023 27 aug, Vattumannen, mag +0,4, dekl –11°46' (ringlutning 9°N).
2024 8 sep, Vattumannen, mag +0,6, dekl –7°32' (ringlutning 4°N).
2025 21 sep, Fiskarna, mag +0,6, dekl –2°54' (3° från Neptunus, ringlutning 2°S).
2026 4 okt, Valfisken, mag +0,3, dekl +1°58' (ringlutning 7°S).
2027 18 okt, Fiskarna, mag +0,1, dekl +6°52'.
2028 30 okt, Väduren, mag –0,1, dekl +11°33'.
2029 13 nov, Oxen, mag –0,3, dekl +15°45' (8° från Plejaderna).


9 Ti 22 Månens libration störst i latitud: södra polarområdet bäst synligt. KT

9 Ti 23 Saturnus närmast jorden, avstånd 9,03 AE (1351 miljoner kilometer).

9 Ti 23.13–01.39 10/7 Jupiter: 2 Europa syns på Jupiter. Klockan 00.33–03.02 10/7: 2 Europas skugga syns på Jupiter. Månarna klockan 00.30 10/7: 31(J)4. T

10 On 22.14 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Solhöjd –2,2°. Månarna: (J)3124. 3 Ganymedes skugga syns på Jupiter fram till klockan 23.53. T11 To 01.00 Saturnus: Titan är längst västligt från planeten, Rhea befinner sig i nordost medan Iapetus finns åt samma håll som Titan fast mer än 2,5 gånger längre ut. Saturnus höjd 9,4° i S, solhöjd –9,2°. T

11 To 01.00 Dvärgplaneten Pluto (mag +14,2, elongation 176°V) 0,5 bågminuter NV om HIP96233 (mag +8,4) i Skytten. Plutos höjd 9,3° i S, solhöjd –9,2°. T

11 To 23.54 Algol-minimum. Höjd 16,9° i ONO, solhöjd –8,2°. Ö

12 Fr 14 Dvärgplaneten Pluto närmast jorden, avstånd 32,82 AE (4910 miljoner kilometer). Pluto står i opposition den 14 juli.

12 Fr 14.08 Sheliak = Beta Lyrae i minimum (sekundärt). Höjd 4,4° i NNO, solhöjd 51,4°.

12 Fr 22 Månens libration störst i longitud: Mare Crisium fjärmast månranden. KT

12 Fr 23.52 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 2(J)134. T

12 Fr 23.55 Jupiter (mag –2,5, elongation 146°Ö) 12,4° till vänster om månen; dvärgplaneten Ceres (mag +8,0, elongation 130°Ö) 3,5° nere till höger om månen; Acrab = Beta Scorpii (mag +2,5) 1,7° rakt under månen; Antares (mag +1,0) 9,7° nere till vänster om månen. Månfas 84%, höjd 8,5° i SSV, solhöjd –8,4°. Antares höjd endast 1,9° i SSV. ÖK

13 Lö 23.21 Castor (mag +1,6) i Tvillingarna försvinner i skymningen. Höjd 3,0° i NNV, solhöjd –7,0°. Castor dyker dock upp i gryningen redan omkring den 15 juli! ÖK13 Lö 23.55 Jupiter (mag –2,5, elongation 145°Ö) 1,6° nere till höger om månen; Antares (mag +1,0) 9,1° nere till höger om månen. Månfas 91%, höjd 8,6° i SSV, solhöjd –8,5°. Antares höjd endast 1,6° i SSV. Jupiter är som närmast månen (1,4°) klockan 22.20. ÖK

14 Sö 02.42 Aldebaran (mag +0,8) i Oxen dyker upp i gryningen. Höjd 3,7° i ONO, solhöjd –7,0°. ÖK

14 Sö 17 Dvärgplaneten Pluto (mag +14,2) i opposition i Skytten. Planeten befinner sig vid RA 19h34m54s dekl –22°04'21", vilket är 5,1°Ö om Saturnus (mag +0,1) och 2,8°NNV om 52 Sagittarii (mag +4,6). Pluto var närmast jorden den 12 juli. T

Plutos oppositioner 2019–2029:

2019 14 juli, Skytten, mag +14,2, dekl –22°04' (5° från Saturnus).
2020 15 juli, Skytten, mag +14,3, dekl –22°20' (1,7° från Jupiter, 5° från Saturnus).
2021 18 juli, Skytten, mag +14,3, dekl –22°34' (4° från M75).
2022 20 juli, Skytten, mag +14,3, dekl –22°47' (2,1° från M75).
2023 22 juli, Skytten, mag +14,4, dekl –22°58' (1,1° från M75).
2024 23 juli, Stenbocken, mag +14,4, dekl –23°07' (2,2° från M75).
2025 25 juli, Stenbocken, mag +14,4, dekl –23°14' (4° från M75).
2026 27 juli, Stenbocken, mag +14,4, dekl –23°20'.
2027 29 juli, Stenbocken, mag +14,5, dekl –23°24' (3° från Psi Capricorni, mag +4,1).
2028 30 juli, Stenbocken, mag +14,5, dekl –23°28' (1,8° från Psi Capricorni, mag +4,1).
2029 1 aug, Stenbocken, mag +14,5, dekl –23°29' (2° från Psi Capricorni, mag +4,1).


14 Sö 23.55 Jupiter (mag –2,5, elongation 143°Ö) 13,7° till höger om månen; Saturnus (mag +0,1, elongation 175°Ö) 17,5° till vänster om månen; Trifidnebulosan (M20) 1,5° till vänster om månen. Avståndet mellan Jupiter och Saturnus är 31,2°. Månfas 96%, höjd 8,4° i S, solhöjd –8,6°. ÖKVecka 29 (15–21 juli)15 Må 01.00 Saturnus: Titan är strax norr om planeten, Rhea likaså fast längre inåt, Iapetus finns fortfarande på den västra sidan. Saturnus höjd 9,2° i S, solhöjd –9,8°. T

15 Må 01.31 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Jupiters höjd endast 0,4° i SV, går ned klockan 01.42. Månarna: 31(J)2. 4 Callisto står strax söder om planeten. T

15 Må 02.45 Castor (mag +1,6) i Tvillingarna dyker upp i gryningen. Höjd 3,0° i NNO, solhöjd –7,0°. ÖK

15 Må 23.55 Saturnus (mag +0,1, elongation 174°Ö) 5,0° till vänster om månen; Nunki = Sigma Sagittarii (mag +2,0) 3,2° under månen. Månfas 99%, höjd 8,0° i S, solhöjd –8,8°. Ö

16 Ti 00.16 Månens sydligaste deklination –23°17', i Skytten, månfas 99%, höjd 8,1° i S, solhöjd –9,4°.

16 Ti 15.32 Apollo 11: 50 år sedan Saturnus V-raketen lyfte från Kennedy Space Center på Merritt Island i Florida. Se även 19, 20, 21, 22 och 24 juli.

Partiell månförmörkelse 16–17 juliFörmörkelsen kan ses i nästan hela Sverige, undantaget är den nordligaste delen där månen aldrig går upp på grund av sitt sydliga läge i stjärnbilden Skytten. Den fina rödaktiga färgen som man kan se vid en total förmörkelse är tyvärr svårare att se vid en partiell dito. Jordens halvskugga (peunumbra) brukar gå att ana under någon halvtimme före och efter den "riktiga" förmörkelsen i jordens helskugga (umbra). I detta fall kan du observera fenomenet efter klockan 01.00. Hur länge kan du se den? Rapportera gärna på NAK:s diskussionsforum.

16 Ti 20.42 Partiell månförmörkelse: Månen kommer in i jordens halvskugga (penumbra), men har ännu inte gått upp i Norrköping. Månens höjd –6,9° i OSO, solhöjd 6,0°.

16 Ti 21.44 Partiell månförmörkelse: Månen går upp i SO i Norrköping. Solhöjd –0,4°. Ö

16 Ti 22.01 Partiell månförmörkelse: Månen går in i jordens helskugga (umbra) och den "riktiga" förmörkelsen börjar. Månens höjd 0,6° i SO, solhöjd –1,9°. ö

16 Ti 23.31 Partiell månförmörkelse: Förmörkelsens maximum då 65,8% av månens diameter (norra delen) är förmörkad. Saturnus (mag +0,1, elongation 173°Ö) 7,6° till höger om månen; dvärgplaneten Pluto (mag +14,2, elongation 173°Ö) 2,5° uppe till höger om månen; klotformiga stjärnhopen M75 5,3° till vänster om månen. Månens höjd 6,5° i SSO, solhöjd –8,0°. Ö

16 Ti 23.38 FULLMÅNE i Skytten, RA 19h45,0m dekl –22°46',
i söder 00.14 (höjd 8°), ned 03.30, upp 21.44. Ö17 On –– Meteorer: De första perseiderna är synliga. Ö

17 On 01.00 Partiell månförmörkelse: Månen lämnar jordens helskugga (umbra) och den "riktiga" förmörkelsen slutar. Saturnus (mag +0,1, elongation 173°Ö) 8,1° till höger om månen. Månens höjd 8,7° i S, solhöjd –10,1°. Ö

17 On 02.20 Partiell månförmörkelse: Månen lämnar jordens halvskugga (penumbra). Saturnus (mag +0,1, elongation 172°Ö) 8,7° till höger om månen. Månens höjd 7,4° i SSV, solhöjd –8,5°.

Kommande tio månförmörkelserna i Norrköping:

2020 10 jan, kl 18.06–22.14. Endast halvskugga, störst 92% klockan 20.10.
2020 5 juni, kl (21.38)–23.06. Endast halvskugga, bara slutet synligt.
2021 19 nov, kl 07.00–(07.52). Partiell, bara början synlig.
2022 16 maj, kl 04.28–(04.29). Total, bara början av partiella fasen synlig.
2023 5 maj, kl (21.00)–21.34. Endast halvskugga, bara slutet synligt.
2023 28 okt, kl 21.34–22.54. Partiell, störst 13% klockan 22.14.
2024 25 mars, kl 05.51–(05.54). Endast halvskugga, bara början synlig.
2024 18 sep, kl 04.12–05.17. Partiell, störst 9% klockan 04.44.
2025 14 mars, kl 06.09–(06.22). Total, bara början av partiella fasen synlig.
2025 7 sept, kl (19.34)–21.57. Total från månuppgång till kl 20.53.

Tider gäller för helskuggan utom då förmörkelsen enbart sker i halvskuggan. Klockslag inom parantes anger månuppgång/nedgång.


17 On 23.00 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Solhöjd –6,4°. Månarna: 4(J)12. 3 Ganymedes syns på Jupiter klockan 22.10–00.27 18/7. 3 Ganymedes skugga syns på Jupiter från klockan 01.27, två minuter innan planeten går ned. T

19 Fr –– Mira-variabeln R Cancri i maximum omkring detta datum. Magnituden varierar mellan extremerna +6,1 och +11,8 under en period på cirka 362 dygn. Vanlig magnitud i maximum är +6,8. Variabeln finns 2,5°N om Tarf = Beta Cancri (mag +3,5). Tyvärr står den också 11°SO om solen för tillfället och kan därför inte observeras. AAVSO-observatörer skattade magnituden till omkring +10 i slutet av maj. Hos AAVSO kan du bland annat skriva ut en sökarkarta för variabeln. K

19 Fr 00.00 Saturnus (mag +0,1, elongation 171°Ö) 1,1°S om Albaldah = Pi Sagittarii (mag +2,9). Saturnus höjd 9,2° i S, solhöjd –9,5°. ÖK

19 Fr 01.00 Saturnus: Titan är längst östligt från planeten, Rhea och Iapetus hittar du på den motsatta västra sidan. Saturnus höjd 8,9° i S, solhöjd –10,5°. T

19 Fr 01.01 Altair (mag +0,8) i Örnen högst i söder vid midnatt. Höjd 40,3°, solhöjd –10,5°. Altair är den andra stjärnan i den kända asterismen Sommartriangeln som kulminerar vid midnatt. Vega i Lyran gjorde det den 30 juni och Deneb i Svanen gör det den 1 augusti. Ö

19 Fr 01.27 Sheliak = Beta Lyrae i minimum (primärt). Höjd 60,9° i SV, solhöjd –10,3°.

19 Fr 19.22 Apollo 11: 50 år sedan kommandomodulen Columbia (inklusive servicemodul) med månlandaren Eagle gick in i en bana runt månen.

19 Fr 23.04 Antares (mag +1,0) i Skorpionen försvinner i skymningen. Höjd 3,0° i SSV, solhöjd –7,0°. Antares syns åter igen i gryningen omkring den 11 januari nästa år. ÖK20 Lö 00.38 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Jupiters höjd 3,0° i SV. Månarna: 42(J)13. T

20 Lö 01.00 Asteroiden 15 Eunomia (mag +8,8, elongation 151°V) 1,1°NNO om Bunda = Xi Aquarii (mag +4,7). Eunomias höjd 21,3° i SSO, solhöjd –10,7°. KT

20 Lö 19.44 Apollo 11: 50 år sedan månlandaren Eagle (med Neil Armstrong och Edwin "Buzz" Aldrin) separerade från kommandomodulen Columbia, där Michael Collins ensam var kvar.

20 Lö 22.17.40 Apollo 11: 50 år sedan månlandaren Eagle landade vid Stillhetens hav (Mare Tranquillitatis). Efter en snabb kontroll lämnade Armstrong beskedet "Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed".

21 Sö 01.02 Hantelnebulosan (M27) i Räven högst i söder vid midnatt. Höjd 54,2°, solhöjd –10,8°. KT

21 Sö 01.59 Månen i apogeum (fjärmast jorden), avstånd 405 477 kilometer (geocentriskt).

21 Sö 02.00 Neptunus (mag +7,8, elongation 129°V) 6,8° uppe till vänster om månen. Månfas 85%, höjd 15,4° i SSO, solhöjd –9,9°. KT

21 Sö 02.00 Asteroiden 4 Vesta (mag +8,1, elongation 73°V) 1,0°N om Lambda Ceti (mag +4,7). Vestas höjd 8,3° i Ö, solhöjd –9,9°. K


Neil Armstrong och Edwin "Buzz" Aldrin på månen. (Foto: NASA)

21 Sö 04.56.15 Apollo 11: 50 år sedan Neil Armstrong som första människa satte ned foten på månen och uttalade de klassiska orden "That's one small step for [a] man, one giant leap for mankind". Edwin "Buzz" Aldrin gjorde honom sällskap på månytan knappt 20 minuter senare och beskrev det han såg som "Magnificent desolation".

21 Sö 09 Solen i Kräftan. RA 8h01,4m dekl +20°30'.

21 Sö 15 Merkurius i undre konjunktion (hitom solen). Planeten passerar 5,0°S om solen. Merkurius var närmast jorden redan den 18 juli klockan 13, då avståndet var 0,58 AE (86 miljoner kilometer).

21 Sö 19.54 Apollo 11: 50 år sedan Armstrong och Collins lyfte från månen i månlandaren Eagles övre del för att klockan 23.35 docka med kommandomodulen Columbia där Collins väntade. Med sig hade de 21,55 kilo månstenar, grus och stoft. Drygt två timmar senare kopplades den nu obemannade Eagle loss från Columbia och lämnades i en bana runt månen.Vecka 30 (22–28 juli)

22 Må 02.00 Neptunus (mag +7,8, elongation 130°V) 7,9° uppe till höger om månen. Månfas 78%, höjd 16,0° i SO, solhöjd –10,1°. K

22 Må 04 Merkurius (mag +5,4, elongation 5°V, fas 1%) i Tvillingarna. RA 7h56,7m dekl +15°40'.

22 Må 06.56 Apollo 11: 50 år sedan kommandomodulen Columbia lämnade sin bana runt månen för att börja sin återfärd till jorden.

22 Må 22.08 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Solhöjd –3,5°. Månarna: 324(J). 1 Io syns på Jupiter fram till klockan 22.40. 1 Ios skugga syns på Jupiter fram till klockan 23.35. T

23 Ti 00.45 Saturnus: Titan är strax söder om planeten, Rhea och Iapetus hittas västerut. Saturnus höjd 8,8° i S, solhöjd –11,2°. T

24 On 02 Månens libration störst i latitud: norra polarområdet bäst synligt. KT

24 On 13 Merkurius (mag +4,8, elongation 7°V, fas 2%) 5,7°S om Venus (mag –3,9, elongation 6°V, fas 99%) – konjunktion i rektascension som tyvärr inte går att se då båda planeterna är för nära solen.

24 On 18.51 Apollo 11: 50 år sedan kommandomodulen Columbia återvände till jorden och slog ner i norra Stilla Havet. Innan återinträdandet i atmosfären separerades Columbia från sin servicemodul. De tre astronauterna hämtades med hjälp av helikoptrar och fördes till hangarfartyget USS Hornet. Även Columbia lastades ombord på fartyget.

24 On 23.47 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 3(J)124. T

25 To –– Mira-variabeln T Ursae Majoris i maximum omkring detta datum. Magnituden varierar mellan extremerna +6,6 och +13,4 under en period på cirka 257 dygn. Vanlig magnitud i maximum är +7,7. Variabeln finns 3,7°NO om Megrez = Delta Ursae Majoris (mag +3,3) i Karlavagnen. AAVSO-observatörer skattade magnituden till omkring +8,5 i slutet av juni. Hos AAVSO kan du bland annat skriva ut en sökarkarta för variabeln. K25 To 02.00 Uranus (mag +5,8, elongation 85°V) 7,5° uppe till vänster om månen. Månfas 51%, höjd 14,4° i OSO, solhöjd –10,7°. K

25 To 03.18 SISTA KVARTERET i Fiskarna, RA 2h07,4m dekl +6°34',
upp 00.02, i söder 06.58 (höjd 39°), ned 14.12. Ö

25 To 12.45 Sheliak = Beta Lyrae i minimum (sekundärt). Höjd 3,1° i NNO, solhöjd 51,0°.

26 Fr 02.00 Månen vid Valfiskens huvud; Uranus (mag +5,8, elongation 86°V) 9,0° uppe till höger om månen; asteroiden 4 Vesta (mag +8,1, elongation 76°V) 3.4° nere till vänster om månen. Månfas 41%, höjd 12,4° i Ö, solhöjd –11,0°. ÖK

26 Fr 02.14 Asteroiden 489 Comacina (mag +13,0) ockulterar stjärnan TYC 5157-01423-1 (mag +11,0) i Örnen. Ockultationen är synlig i Götaland (utom sydligaste delarna) och östra Svealand – Norrköping och Linköping ligger nära centrallinjen. Stjärnan befinner sig 1,9°Ö om Kappa Aquilae (mag +4,9). Läs mer hos Steve Preston. T

26 Fr 03.18 Pollux (mag +1,2) i Tvillingarna dyker upp i gryningen – tvillingparet Castor och Pollux är därmed komplett för säsongen. Höjd 3,5° i NO, solhöjd –7,0°. ÖK

26 Fr 15 Venus (mag –3,9, elongation 5°V, fas 100%) i Kräftan. RA 8h01,5m dekl +21°19'.

27 Lö –– Mira-variabeln R Virginis i maximum omkring detta datum. Magnituden varierar mellan extremerna +6,0 och +12,1 under en period på cirka 146 dygn. Vanlig magnitud i maximum är +6,9. Variabeln finns 5,6°NV om Minelauva = Delta Virginis (mag +3,4) och 2,4°OSO om galaxen M49. R Virginis går ned klockan 00.08 den 27/7 och är då svårobserverad. Möjligen går den att se i början av månaden istället – den 1/7 går den ned klockan 01.50. AAVSO-observatörer skattade magnituden till omkring +9 i slutet av juni. Hos AAVSO kan du bland annat skriva ut en sökarkarta för variabeln. K

27 Lö 00.30 Saturnus: Titan är längst västligt från planeten, Rhea hittas i sydväst och Iapetus i nordväst. Saturnus höjd 8,7° i S, solhöjd –11,8°. T

27 Lö 00.44 Nautisk gryning/skymning är tillbaka! Första gången för säsongen då solen kommer mer än 12 grader under horisonten är mellan klockan 00.44 och 01.20. Stjärnbilderna blir nu allt lättare att se igen. Ö

27 Lö 02.00 Månen bildar triangel med stjärnhoparna Plejaderna och Hyaderna; Plejaderna (M45) 9,7° uppe till vänster om månen; Gamma Tauri (mag +3,6) i spetsen på Hyaderna 9,3° nere till vänster om månen. Månfas 31%, höjd 9,8° i ONO, solhöjd –11,2°. Ö

27 Lö 03 Månens libration störst i longitud: Grimaldi fjärmast månranden. KT

28 Sö (00.53)–02 Månen genomlöper den ostligaste delen av stjärnhopen Hyaderna från det den går upp klockan 00.53.28 Sö 02.00 Aldebaran (mag +0,8) 1,3° under månen. Månfas 21%, höjd 6,5° i ONO, solhöjd –11,4°. Aldebaran är närmast månen klockan 01.48. Ö

28 Sö 20.30 Meteorer: Den 28 juli 2016 klockan 02.07 hade, enligt IMO, den vanligtvis minimalt aktiva meteorskuren Juli-Gamma Draconiderna ett kortare utbrott med ZHR på runt 100 meteorer/timme. Jorden når samma position gentemot skurens bana tidigt på kvällen (klockan 20.30) den 28 juli, men det kan vara värt att hålla ögonen öppna nätterna omkring denna tid. Månen kommer upp klockan 00.53 den 28/7 (22% belyst) och klockan 01.25 den 29/7 (13% belyst) och torde vara till ganska litet besvär. Juli-Gamma Draconiderna är synliga 21–29 juli. Radianten finns vid RA 18h40m dekl +51° (knappt 7°Ö om Eltanin = Gamma Draconis (mag +2,2). Meteorerna är ganska långsamma (medelhastighet 27 km/s).Vecka 31 (29–31 juli)29 Må 02.00 Månen vid Oxens horn; Zeta Tauri (mag +3,0) 1,6° till vänster om månen. Månfas 13%, höjd 2,6° i NO, solhöjd –11,6°. Ö

29 Må 22.55 Jupiter: Den röda fläcken på centralmeridianen. Månarna: 32(J)4. 1 Io syns på Jupiter klockan 22.17–00.28 30/7. 1 Ios skugga syns på Jupiter klockan 23.18–01.29 30/7. T

30 Ti –– Meteorskuren Södra Delta Aquariiderna i maximum, ZHR 25 meteorer/timme. Radiant vid max: RA 22h36m dekl –16° i södra delen av Vattumannen, upp klockan 22.50 den 29 juli, i söder klockan 03.03 den 30 juli, höjd 16°. Maximum kan sträcka sig mellan 26 och 31 juli med flera olika toppar. Månen stör knappast: den går upp klockan 01.25 den 29/7 (13% belyst) och klockan 02.11 den 30/7 (6% belyst). Medelsnabba meteorer (medelhastighet 41 km/s) som oftast är ganska ljussvaga. Syns 12 juli–19 augusti. Ursprung: Marsden-gruppen, en familj av kometer som rör sig mycket nära solen vid perihelium. Ö

30 Ti –– Meteorskuren Alfa Capricorniderna i maximum, ZHR 5 meteorer/timme. Radiant vid max: RA 20h28m dekl –10° i norra delen av Stenbocken, upp klockan 19.58 den 29 juli, i söder klockan 00.55 den 30 juli, höjd 21°. Maximum kan sträcka sig till 31 juli. Liksom för Delta Aquriiderna gäller att månen bara stör försumbart: den går upp klockan 02.11 den 30/7 (6% belyst) och klockan 03.16 den 31/7 (2% belyst). Långsamma (medelhastighet 23 km/s), ofta ljusstarka och gula meteorer (bolider förekommer). Syns 3 juli–15 augusti. Ursprung: kometen 169P/NEAT med omloppstiden 4,2 år. Den stod i perihelium den 29 april i fjol. Enligt Jenniskens och Vaubaillon kommer Alfa Capricorniderna att under åren 2220–2420 vara mer aktiv än någon annan av de nuvarande meteorskurarna.

30 Ti 01 Uranus i kvadratur, 90°V om solen.30 Ti 07 Mars (mag +1,8, elongation 11°Ö, fas 100%) i Lejonet. RA 9h23,0m dekl +16°33'.

30 Ti 11.07 Månens nordligaste deklination +21°47', i Tvillingarna, månfas 4%, höjd 53,1° i S, solhöjd 44,8°.

31 On 00.15 Saturnus: Titan är strax norr om planeten, Rhea är istället söderom medan Iapetus finns i nordvästlig riktning. Saturnus höjd 8,6° i S, solhöjd –12,4°. T

31 On 01.00 Asteroiden 15 Eunomia (mag +8,5, elongation 162°V) 0,8°SSV om Sadalsuud = Beta Aquarii (mag +2,9). Eunomias höjd 24,3° i SSO, solhöjd –13,0°. KT31 On 04.03 Sista skymten av månens skära på morgonen – synlig vid mycket bra förhållanden. Månfas 1%, höjd 3,6° i NO, solhöjd –4,5°. ÖK

31 On 21 Merkurius (mag +2,1, elongation 15°V) stationär i Tvillingarna, rörelsen blir därefter direkt. Planeten befinner sig vid RA 7h40,6m dekl +17°35', vilket är 10,4°S om Pollux (mag +1,2).


Uppgifterna är beräknade för Norrköpings horisont och anges i sommartid.
Denna sida publicerades den 28 juni 2019 och uppdaterades senast den 1 juli 2019.På himlen
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

Obs-guiden
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

Ljusa asteroider 2019 | Ljusa kometer 2019

Hitta rätt direkt
1–7 juli | 8–14 juli | 15–21 juli | 22–28 juli | 29–31 juli

Total solförmörkelse i Chile och Argentina – ej synlig i Sverige (2)
Lunar X i dagsljus (9) | Saturnus i opposition (9) | Månen nära Jupiter (13)
Pluto i opposition (14) | Partiell månförmörkelse nära Saturnus (16–17)
Första perseiderna synliga (17) | 50 år sedan människan satte foten på månen (21)
Meteorskurar i maximum: Delta Aquriiderna (30) | Alfa Capricorniderna (30)

Redigera