Guide till att bygga ditt eget teleskop

Kollimering

När jag hade byggt färdigt stativet kom jag på varför teleskopet inte hade fungerat så bra. Först och främst hade bilden varit skakig på grund av att jag höll tuben i position endast med mina händer och så hade optiken inte blivit kollimerad än (läs mer om kollimering under rubriken Spegelhållaren).

Kollimering innebär att man ställer in alla speglar så att de reflekterar ljuset åt rätt håll. Detta görs med kollimeringsskruvarna på spegelhållaren och diagonalhållaren. Om speglarna står det minsta snett kommer inte allt ljus nå okularet och man förlorar i prestanda. För att kollimera teleskopet utförde jag följande procedur:

1. Jag placerade diagonalen så att den såg centrerad ut i fokuseraren. (Den här punkten görs delvis när man skruvar fast spindeln i tuben)

2. Jag riktade diagonalen så att huvudspegeln såg att ligga mitt i den.

3. Jag riktade in huvudspegeln så att diagonalen och spindeln såg ut att vara centrerade.

Innehållsförteckning | Föregående | Nästa

Redigera