Tisdag 25 juni 2024
Vi finns här: www.nak.se

Solförmörkelsen 1999

- av Jörgen Andersson, SverigeSolförmörkelsen nära sitt maximum. (Foto: Jörgen Andersson).

Då vi fått tillskott i familjen var jag tvungen att ställa in min medverkan i solförmörkelseresan till Tyskland med mina klubbkompisar. Hur skulle man göra något intressant av en partiell förmörkelse på hemmaplan? Solskivan skulle skymmas som mest 73% från Norrköping. Det skulle kunna gå att rita av solen skymd till 73% av månen men det skulle kännas som en något "billig" observation.

Sen, som alla astronomer vet, finns det något som heter moln i vår atmosfär. En visuell observation tillintetgörs effektivt av moln. Då kom jag på idén att undersöka hur minskad solinstrålning i samband med en partiell solförmörkelse påverkar temperaturen. Denna undersökning skulle kunna genomföras oavsett vid molnförekomst eller ej över Norrköping.Jörgen Andersson och hans instrument vid sin observationsplats i Marby, Norrköping.

För att gardera mig monterade jag min C-14 i trädgården för att tillgå vid eventuell klar himmel. Klockan 10.00 påbörjade jag monteringen, himlen var helklar. Lagom till början när månen började sin sakta bana över solskivan dök de upp, molnen! Resten av förmörkelsen dominerades av Altocumuls- och Altostratusmoln. Emellanåt förekom det dock vissa luckor i molntäcket varför även visuella observationer genom teleskopet kunde genomföras.

Hur gick det då med min temperaturundersökning? Jo, den genomfördes enligt följande. Jag använde en digitaltermometer av märke Temptec Electronic med en mätnoggrannhet av 1/10 grad. Var femte minut mätte jag temperaturen direkt i "solen". I nedanstående tabell är förmörkelsens omfattning vid det aktuella klockslaget (i UTC) medtagen.

Tid Omfattning Temp. Väder 
09.17 0        19.3           Ac 
09.22 0 18,1 Ac 
09.27 0 18,9 Brutna Ac 
09.32 1,21 19,4 Ac 
09.37 5,21 19,4 Ac 
09.42 10,43 18,8 Ac 
09.47 15,64 18,9 Ac 
09.52 20,86 19,3 Ac 
09.57 26,07 19,5 Ac 
10.02 31,29 19,2 Ac 
10.07 36,5 18,9 As 
10.12 41,71 18,3 As 
10.17 46,93 18,6 As 
10.22 52,14 18,1 As 
10.27 57,36 17,9 As 
10.32 62,57 18,2 Brutna As 
10.37 67,79 17,7 As 
10.42 73 17,6 As 
10.47 67,79 17,8 Brutna As 
10.52 62,57 18,3 Brutna As 
10.57 57,36 18,1 As 
11.02 52,14 18,1 As 
11.07 46,93 18,2 As 
11.12 41,71 19,5 As 
11.17 36,5 20 As 
11.22 31,29 18,1 As 
11.27 26,07 18,1 As 
11.32 20,86 18,2 As 
11.37 15,64 18,8 As 
11.42 10,43 19,2 As 
11.47 5,21 19 Regn 
11.52 1,21 18,9 Regn 
11.57 0 19,7 Regn 
12.02 0 18,9 Regn 

Temperaturkurvan fluktuerar under hela mätningen men en tendens kan ses.Tabbellen och diagrammet finns även att ladda ner som en MS Excel 97 fil. LADDA HEM.

Jag tänker att utföra samma undersökning vid nästa solförmörkelse och se om jag kan påvisa samma tendens. Det skulle vara roligt och höra om någon av er har gjort en liknande undersökning och vilka resultat ni kom fram till.

Redigera