Lördag 20 april 2024
Vi finns här: www.nak.se

NGC891 & NGC1023 - två galaxer på höstens stjärnhimmel(STScI Digitized Sky Survey)

Information

Galaxerna NGC 891 och NGC 1023 befinner sig på var sin sida om gränsen mellan stjärnbilderna Andromeda och Perseus.

NGC 891 (ovan till vänster) är en 9.98 magnitudsgalax som ligger precis "edge-on" mot oss, dvs dess rotationsaxel är helt vinkelrät mot vår observationsriktning. Om himlen är tillräckligt mörk ska man kunna se den mörka rand som sträcker sig tvärs över galaxen med ett 8-tums teleskop. NGC 1023 är av magnitud 10.4 och ser helt annorlunda ut. Den ligger på andra sidan gränsen mot stjärnbilden Perseus.

Observationer

Observatör: Olle Eriksson, Datum: 2-dec 1999, Instr: 8-tums dobson, Plats: Järlåsa utanför Uppsala, LM: ca 6.7, Väder: kallt, ganska klart, bra seeing

NGC 891 var mycket svag. Såg två starkare stjärnor mitt i galaxen. Vid 46x förstoring såg jag ingen ljus strimma längs galax-planet. Jag prövade 92x och då skymtade den till några gånger.

NGC 1023 var lättare att hitta. Några synfält (vid 46x) från den förra galaxen hittade jag en liten triangel av tre stjärnor, där den mittenliggande av dessa visade sig vara NGC 1023. Galaxen hade ett mycket ljusstakt centrum som kunde ses med direkt seende och efter någon minut vid okularet framträdde den i sin helhet. Vid 92x och indirekt seende tycktes galaxen vara väldigt utdragen.

Karta

Redigera