Lördag 20 april 2024
Vi finns här: www.nak.se

M65, M66 & NGC 3628 - The Leo TripletM66 (nedre vänster), M65 (nedre höger), NGC 3628 (övre)
(STScI Digitized Sky Survey)


Information

M65, M66 och NGC 3628 tillhör en liten grupp av galaxer i stjärnbilden Leo (lejonet) som ofta kallas The Leo Triplet. M65 och M66 är av magnitud 9 medan NGC 3628 är något ljussvagare på magnitud 11. Gruppen är en av de mest kända på vårhimlen, dels pga att galaxerna är relativt ljusstarka och eftersom de ligger så pass nära varandra. Därför är de också vanliga fotograferingsobjekt.

Galaxgruppen ligger på ett avstånd av 35 miljoner ljusår. Det gör att den antagligen har någon fysisk koppling till M96-gruppen som är en annan galaxgrupp i Leo (som består av M95, M96, M105 och ett antal ljussvagare galaxer).

Galaxerna i "The Leo Triplet" är lätta att hitta i ett teleskop och får plats i ett vidvinkelokular vid låg förstoring.

ObservationerM66 (undre vänster), M65 (undre höger), NGC 3628 (övre)

Datum: 30-mar 1999, tid: -, Instr: 8-tums dobson, Plats: Järlåsa utanför Uppsala, LM: ca 6.8, Väder: bra transparans, Observatör: Olle Eriksson

M65 - Ser ut att vara ett stjärnlikt centrum, även om det kan vara något annat. Tycker mig kunna se vissa likheter med M64 (black-eye galaxy).

M66 - Ljust centrum.. osäker om det är ett fåtal ljusa stjärnor eller spiralstruktur jag ser. En ganska stor galaxarm som sträcker sig norr om galaxen syns tydligt.

NGC 3628 - Mycket svagare än de övriga två galaxerna. Galaxens mörka band sågs tydligt vid 48x. Ljusstarkt centrum som tar upp en stor del av galaxen.

Karta

Redigera