Tisdag 25 juni 2024
Vi finns här: www.nak.se

NAK:s perseidövervakning 2021

av Ulf Gisslander och Sven Mårdh


NAK:s traditionella perseidövervakning genomfördes vid ”Anders observationsplats” i Norrköpings utkant (latitud 58,56°, longitud 16,12°). Fem observatörer räknade meteorer natten den 12–13 augusti mellan klockan 23.00 och 00.30 svensk sommartid. Månen gick ned redan en kvart efter klockan 22 och störde således inte alls. Mot söder lyste Jupiter och Saturnus.

Under sammanlagt 1,5 timmar sågs 62 meteorer. 54 av dem var perseider varav 9 med rökspår (17 procent – ovanligt låg frekvens), och 8 övriga meteorer. Sista passet, mellan klockan 00.15 och 00.30 var enligt Ulf Gisslander ”det i särklass mest intensiva jag deltagit i”.

Observatörerna hjälptes åt att skatta gränsmagnituden. Denna sattes i hela magnituder utan decimal varför ZHR-värdet för det första passet bör tas med en nypa salt.

Observatörer: Jörgen Andersson, Lars Axell, Dan Bäcklin, Ulf Gisslander (protokoll) och Håkan Norén (tidhållare).

Observerad ZHR 12–13 augusti 2021Resultat i siffror 12–13 augusti 2021

Pass Klockan      (1) (2) (3)  (4)  (5)

1   23.00–23.15    9   1   2   4   156
2   23.15–23.30    7   2   1   5   51
3   23.30–23.45    5   2   2   5   35
4   23.45–00.00    8   2   1   5   55
5   00.00–00.15    5   2   1   5   33
6   00.15–00.30    20  0   1   5   130

Tiderna är i svensk sommartid. Kolumn (1) ger antalet perseider, (2) varav med rökspår, (3) övriga meteorer, (4) gränsmagnitud mätt i Lilla Björnen, (5) Zenithal Hourly Rate (ZHR), det vill säga det antal meteorer som skulle ha kunnat setts om radianten stod i zenit på perfekt mörk himmel.


Denna sida publicerades den 12 augusti 2022.

Redigera