Tisdag 25 juni 2024
Vi finns här: www.nak.se

NAK:s perseidövervakning 2020

av Anders Wettergren och Sven Mårdh


NAK genomförde en ”coronasäker” perseidövervakning med gott om distans mellan observatörerna. Fem personer befann sig vid ”Anders observationsplats” i Norrköpings utkant (latitud 58,56°, longitud 16,12°) och räknade meteorer natten den 12–13 augusti mellan klockan 22.45 och 00.15 svensk sommartid. Vi klarade oss från månen (i Oxen, 38% belyst). Den gick upp klockan 23.22 i öster men det kom in moln där också. Annars var det klart.

Under sammanlagt 1,5 timmar sågs 54 meteorer. 46 av dem var perseider varav 13 med rökspår (28 procent), och 8 övriga meteorer.

Observatörer: Anders Wettergren, Bengt-Erik Söderström, Lars Axell, Ulf Gisslander och Håkan Norén.

NAK: Observerad ZHR 2020 12–13 augustiResultat i siffror 2020 12–13 augusti

Pass Klockan      (1) (2) (3)  (4)  (5)

1   22.45–23.00    6   0   0   4,9   45
2   23.00–23.15   11   2   1   5,0   74
3   23.15–23.30    7   4   2   5,2   39
4   23.30–23.45    5   0   2   5,2   27
5   23.45–00.00    8   4   2   5,2   43
6   00.00–00.15    9   3   1   5,1   50

Tiderna är i svensk sommartid. Kolumn (1) ger antalet perseider, (2) varav med rökspår, (3) övriga meteorer, (4) gränsmagnitud mätt i Lilla Björnen, (5) Zenithal Hourly Rate (ZHR), det vill säga det antal meteorer som skulle ha kunnat setts om radianten stod i zenit på perfekt mörk himmel.

Not: Enligt International Meteor Organizations preliminära resultat låg ZHR på mellan 55 och 75 vid tidpunkten för NAK:s observationer.

Sven Mårdh observerade hemifrån Sedelgatan, Norrköping, under ungefär samma tidsspann som ovan. Under sammanlagt 2 timmar och 15 minuter såg han 33 meteorer. 28 av dem var perseider varav 13 med rökspår (46 procent), 2 delta aquariider, 2 kappa cygnider och 1 alfa capricornid. Sven observerade mot söder och hade klar himmel med tunna moln i sydsydväst mot slutet av observationsperioden. Gränsmagnituden var dock snäppet sämre än vid ”Anders observationsplats”.

Sven Mårdh: Observerad ZHR 2020 12–13 augustiResultat i siffror 2020 12–13 augusti

Pass Klockan      (1) (2) (3)  (4)  (5)

1   23.00–23.15    3   0   1   4,9   68
2   23.15–23.30    5   1   0   4,9   110
3   23.30–23.45    2   1   2   4,9   43
4   23.45–00.00    6   3   1   5,0   116
5   00.00–00.15    2   2   1   5,0   38
6   00.15–00.30    2   2   0   5,0   37
7   00.30–00.45    2   2   0   4,9   39
8   00.45–01.00    3   2   0   4,9   57
9   01.00–01.15    3   0   0   4,9   55

Tiderna är i svensk sommartid. Kolumn (1) ger antalet perseider, (2) varav med rökspår, (3) övriga meteorer, (4) gränsmagnitud mätt i Lilla Björnen, (5) Zenithal Hourly Rate (ZHR), det vill säga det antal meteorer som skulle ha kunnat setts om radianten stod i zenit på perfekt mörk himmel.


Denna sida publicerades den 28 augusti 2020.

Redigera