Tisdag 25 juni 2024
Vi finns här: www.nak.se

NAK:s perseidövervakning 2019

av Sven Mårdh


12–13 augusti 2019, plats: "Anders obsplats", nära Herrebrotippen utanför Norrköping (latitud 58,57°N, longitud 16,12°Ö). Observatörer: Dan Bäcklin (observationspass 1–3), Ulf Gisslander (lämnade innan observationspassen började), Sven Mårdh (protokollförare), Håkan Norén (tidtagare) och Anders Wettergren.

2019 års perseidövervakning hämmades av månen (full den 15 augusti). Vi hade dock tur med vädret som var klart nästan hela tiden (följande natt var mulen). Observatörerna placerade sig så att månen tacknämligt gömde sig bakom en träddunge. Aktiviteten var dock ganska blek och inga riktigt ljusa perseider sågs. Nattens troligen ljusaste meteor var en icke-perseid!

29 procent av alla observerade perseider hade rökspår, vilket ligger i linje med tidigare års observationer som har visat att ungefär var tredje perseid uppvisar spår.

Prognosen från International Meteor Organization, IMO, pekade på att Perseiderna skulle nå maximum den 13 augusti någon gång mellan klockan 04 och 17. Speciellt omkring klockan 04 kunde ZHR uppgå till 110 då jorden skulle ha passerat ett filament i meteorströmmen. Enligt preliminära liveresultat från IMO toppade dock skuren med ZHR 71 omkring klockan 15.


Observerad ZHR 12–13 augusti 2019Resultat i siffror 12–13 augusti 2019

A   B             C   D   E   F        G   H
1   22.45–23.00   5   1   0   68 ±15   4   4,3
2   23.00–23.15   2   1   0   23 ±8    4   4,5
3   23.15–23.30   7   3   0   56 ±11   4   4,9
4   23.30–23.45   3   0   0   27 ±8    3   4,9
5   23.45–00.00   4   2   1   32 ±8    3   5,0
6   00.00–00.15   5   1   1   39 ±9    3   5,0
7   00.15–00.30   4   1   0   30 ±8    3   5,0
8   00.30–00.45   5   1   2   37 ±8    3   5,0
----------------------------------------------
Sammanlagt       35  10   4

Förklaringar till sifferkolumnerna:
A = Observationspassets nummer
B = Klockslag för observationspasset
C = Totalt antal observerade perseider
D = Varav antal observerade perseider med rökspår
E = Antal observerade övriga meteorer
F = Zenithal Hourly Rate = ZHR (och felavvikelse) för observationspasset
G = Antal observatörer
H = Gränsmagnitud för passet (mätt i Lilla Björnen)

Noterat: Några observatörer på annan ort har skrivit in sina iakttagelser på NAK:s hemsida. Ewa och Jim i Åtvidaberg hade en lyckad perseidkväll 12–13 augusti klockan 23.30–03.00. Inga resultat anges dock. Jakob Nagy observerade i 45 minuter den 13 augusti klockan 02.15–03.00 och skriver: "Höga tunna cirrus och vår måne bara 3° över horisonten. Gränsmagnitud i zenit runt 5 magnitud. Såg endast 3 perseider."


Denna sida publicerades den 13 september 2019.

Redigera