Tisdag 25 juni 2024
Vi finns här: www.nak.se

NAK:s perseidövervakning 2012

av Sven Mårdh


Förra årets perseidobservationer stördes väldigt mycket av månsken så vi såg fram emot en bättre omgång detta år med "bara" en 40%-ig måne i Oxen under den första natten. Tyvärr gjorde vädret att bara just denna observationsnatt blev av. Eftersom den inföll ungefär ett och ett halvt dygn innan meteorskurens beräknade maximum var inte aktiviteten på topp.

Fem observatörer (Jörgen Andersson, Sven Mårdh, Håkan Norén, Bengt-Erik Söderström och Anders Wettergren) tog sikte vid "Anders observationsplats", sydväst om Klockaretorpet, Norrköping (longitud 16°07'01"Ö, latitud 58°33'54"N).

Under 1 timme och 45 minuter (10–11 augusti klockan 23.15–01.00) såg observatörerna sammanlagt 26 perseider varav 9 med rökspår (35 procent) och 7 övriga meteorer (flera tillhörde meteorskuren Delta Aquariderna). Ett par perioder med nästan nollaktivitet inträffade klockan 23.55–00.10 och 00.30–01.00. Den ljusaste perseiden kom klockan 00.12 genom Svanen och Örnen, magnitud –2,5 med rökspår. Observatörerna noterade också att rymdstationen ISS passerade förbi strax efter klockan 23.

Observerad ZHR 10–11 augusti
Resultat i siffror 10–11 augusti

Klockan      (1)  (2) (3)  (4)  (5)

23.15–23.30    3   2   1   4,9   22 ±6
23.30–23.45    6   1   0   4,9   42 ±9
23.45–00.00    4   1   1   5,0   25 ±6
00.00–00.15    4   1   1   5,0   24 ±6
00.15–00.30    7   4   2   5,0   42 ±8
00.30–00.45    1   0   1   4,9    6 ±3
00.45–01.00    1   0   1   4,8    7 ±3

Tiderna är i svensk sommartid. Kolumn (1) ger antalet perseider, (2) varav med rökspår, (3) övriga meteorer, (4) gränsmagnitud mätt i Lilla Björnen (Ursa Minor), (5) Zenithal Hourly Rate (ZHR), det vill säga det antal meteorer som skulle ha kunnat setts om radianten stod i zenit på perfekt mörk himmel. Även felavvikelse är medtagen.Denna sida uppdaterades senast den 1 september 2012.

Redigera