Tisdag 25 juni 2024
Vi finns här: www.nak.se

NAK:s draconidövervakning 2011

av Sven Mårdh


Förväntningarna var höga inför Draconidernas maximum lördagskvällen den 8 oktober. Bara några dagar innan hade Nasa-astronomer släppt en rapport om att man skulle kunna se upp till 750 meteorer/timme i ZHR (Zenithal Hourly Rate), eller fler än 12 i minuten. Olika modeller gav olika tider för maximum. Nasa-rapporten föreslog toppar vid klockslagen 21.11 och 21.52 svensk sommartid.

NAK hade planerat att starta sin obs-kväll den 8 oktober klockan 18.30, men mörka moln över Norrköping gjorde att mötet sköts upp till klockan 20.00. Då hade himlen nästan blivit helt molnfri. Efter en samling intill P-platsen vid De Geergymnasiet for sedan sju bilar ut till den plats som kallats "Anders observationsplats" för att observera. Platsen ligger sydväst om Klockaretorpet, Norrköping (longitud 16°07'01"Ö, latitud 58°33'54"N).

Efter att först ha observerat bland annat Jupiter i ett par teleskop märktes att meteoraktiviteten ökade och alla satte sig för att genomföra själva draconidövervakningen. Nio observatörer fanns på plats, i alfabetisk ordning: Per Börjesson, Sven Mårdh, Håkan Norén, Bo Rosenqvist, Roger och Carina Söderlind, Bengt-Erik Söderström, Aki Tuomaala och Anders Wettergren.

Övervakningen genomfördes under en och en halv timme i 10-minutersperioder för att lättare kunna se hur aktiviteten varierade i tid. En 90-procentig måne i stjärnbilden Vattumannen (Aquarius) gjorde att gränsmagnituden bara låg på cirka +4,5. Annars var himlen lugn och klar och ganska torr. Temperaturen låg på +2° när observationerna avslutades.

Från klockan 21.10 till 22.40 svensk sommartid sågs 157 draconider. De flesta var ganska ljussvaga men där fanns också ljusstarka. De sistnämnda var oftast något gulaktiga i färgen, men åtminstone två av dem var blå. Väldigt få rökspår syntes, kanske beroende på månens inverkande sken.

Diagrammet nedan ger ZHR för de observerade 10-minutersperioderna med starttiden angiven.Resultat i siffror 8 oktober

Klockan      (1)     (2)

21.10–21.20    14    127,3  ±13,8
21.20–21.30    11    101,7  ±12,5
21.30–21.40    12    112,8  ±13,3
21.40–21.50    22    210,2  ±18,3
21.50–22.00    29    281,6  ±21,3
22.00–22.10    19    187,4  ±17,6
22.10–22.20    20    200,4  ±18,3
22.20–22.30    20    203,4  ±18,6
22.30–22.40    10    103,3  ±13,3

Tiderna är i svensk sommartid. Kolumn (1) ger antalet observerade draconider, (2) Zenithal Hourly Rate (ZHR), det vill säga det antal meteorer som skulle ha kunnat setts under en timme med den observerade aktiviteten om radianten stod i zenit på perfekt mörk himmel. Efter ZHR-värdet anges även felavvikelse. ZHR är beräknat enligt det sätt som Neil Bone (då ledare i British Astronomical Associations meteorsektion) beskriver i sin bok Meteors (ingår i Sky & Telescopes serie Observer’s Guide).

Man kan notera att observationerna stöder prognosen att maximum skulle ske omkring klockan 21.52. ZHR kulminerade mellan 21.50 och 22.00 då det låg på 282. Antalet observerade meteorer var då 29 eller 3 i minuten. Ingen storm men absolut inte dåligt! International Meteor Organization (IMO) fick i sin rapport fram ett ZHR-maximum omkring 300 runt klockan 22.10–22.15. Vid denna tid hade dock enligt NAK-observationerna ZHR börjat falla igen.

På NAK:s hemsida skriver även Tomas Kindahl att han och "några intresserade NT-läsare" under kvällen såg 12 meteorer under cirka 25 minuter. Själv såg han 7 stycken norrut och österut. En specifikt nära Cor Caroli i Norra Kronan (Corona Borealis) och en nära Cassiopeia. Plats: rastplatsen in vid Arkösundsvägen, Norrköping. Lite senare, cirka 22.15 till 22.25, räknade Tomas 11 meteorer från en gatubelyst bakgård.Denna sida uppdaterades senast den 23 oktober 2011.

Redigera