Tisdag 25 juni 2024
Vi finns här: www.nak.se

Stjärnhopar, nebulosor och galaxer i Giraffen

Av Jörgen Andersson

Giraffen, är det någon som med lätthet kan peka ut stjärnbilden? Skulle någon be mig peka ut stjärnbilden så kommer jag att misslyckas! Giraffen, eller Camelopardalis som den heter på latin, är synlig över södra horisonten vid midnatt i november. Från våra breddgrader är stjärnbilden cirkumpolär och är således synlig hela året. Stjärnbilden är placerad i tomrummet mellan stjärnbilderna Perseus, Cassiopeja, Cepheus, Lilla Björnen, Stora Björnen, Lodjuret och Kusken.Förra gången när jag var ute så betade jag av objekt i Perseus stjärnbild. I kväll så hade jag tänkt hålla mig i samma område. Titta på stjärnkartan och hittade Giraffens stjärnbild. Min första tanke var om det över huvud taget finns något att observera där. Mig veterligen hade jag inte ägnat någon tanke åt stjärnbilden tidigare eller över huvud taget observerat något i en. Efter att ha studerat stjärnbilden upptäckte jag att den visst innehöll objekt. Jag valde ut några, mest på måfå, och tecknade ner dem på ett papper.

Det var andra gången jag använde ETX125 teleskopet. Började bli familjär med GOTO initieringen nu. Lösgör låsningen till AZ axeln och vrid den motsols tills det tar stopp. Lås axeln och slå på strömmen till teleskopet. Teleskopet hälsar en välkommen och ber en att mata in datum och tid. Två stjärnor väljs ut och du får finjustera teleskopet mot dessa och bekräfta med ENTER. Jag aktiverade high precision mode eftersom det ger en överlägsen precision. Efter de systemtekniska operationerna så var det dags att ägna sig åt objekten på listan.

Förs på tur stod NGC 1502. NGC 1502 är en öppen stjärnhop i mitten av Giraffens stjärnbild. Hopen utgörs en samling stjärnor i östra änden av Kembles asterism. NGC 1502 är en liten koncentrerad hop som påminner om ett snett kors. I hopen finns det många fina dubbelstjärnor.

Efter att ha observerat NGC 1502 matade jag in NGC 1708 i handkontrollen. NGC 1708 är en öppen stjärnhop som återfinns i de södra delarna av stjärnbilden Giraffen. Hopen är utspridd och ljussvag. De ljusaste stjärnorna i hopen bildar en öppen cirkel.

Sedan gick jag vidare till NGC 2403. NGC 2403 är en spiralgalax som återfinns i de västra delarna av stjärnbilden Giraffen. Galaxen syns i omedelbar närhet av två ljusstarkare stjärnor. Galaxen syns som ett svagt dis. Genom att observera med indirekt seende förbättrades bilden något.

Innan jag införskaffade teleskopet så gjorde jag några efterforskningar på nätet. På de flesta ställen kunde jag läsa att Meade ETX serie inte var lämpad för observationer av ljussvaga objekt. Eftersom jag har tillgång till ett annat instrument som lämpar sig bra för studier av ljussvaga objekt så införskaffade jag ändå ett ETX teleskop. Men redan efter två observationstillfällen med teleskopet så har det överträffat mina förväntningar. Även om det inte är något vidvinkelteleskop så fungerar det utmärkt vid observationer av ljussvaga objekt.

Nåväl, nästa objekt blev NGC 2655. NGC 2655 är en ljussvag spiralgalax som återfinns i de västra delarna av stjärnbilden Giraffen. Galaxen har ett stjärnliknande centrum. Genom att observera NGC 2655 med indirekt seende förbättrades bilden något.

Sista objektet på listan var IC 3568. IC 3568 är en planetarisk nebulosa som ligger i de allra västliga delarna av stjärnbilden Giraffen. Jag såg ett stjärnliknande objekt i mitten av okularet men någon nebulosa syntes ej till. Första tanken var att GOTO automatiken hade fallerat. Jag provade teleskopet mot M 82, en galax i Stora Björnens stjärnbild. Teleskopet centrade galaxen mitt i okularet. Tydligen så var det inte något fel på automatiken. Matade in IC 3568 ännu en gång och lät teleskopet svepa till den del av himlen där den planetariska nebulosan skulle vara. Såg fortfarande bara ett stjärnliknande objekt i mitten av okularet. Jag drog då slutsatsen att objekt jag såg måste vara NGC 3568. Möjligtvis skulle högre förstoring ha hjälpt eller ett nebulosa filter.

Efter IC 3568 stängde jag av elektroniken och monterade på linsskydden. Tog sedan in teleskopet till värmen. Innan jag gick in så vände jag blicken mot öster och såg att Mars hade klättrat en bra bit upp på himlen. Redan nu är Mars ett markant objekt på himlen. Ser fram emot oppositionen i slutet av året.

Redigera