Tisdag 25 juni 2024
Vi finns här: www.nak.se

Venusförmörkelsen observerad från Skuleskogen

av Haldo Vedin

Månens ockultation av Venus den 18 juni kunde jag delvis följa från Skyuleskogens nationalpark i Ångermanland. Vid tiden för förmörkelsens början omkring klockan 16.18 var den aktuella delen av himlen tyvärr täckt av moln, men vid tidpunkten för dess slut rådde perfekta förhållanden på den del av himlen där månskäran befann sig. Klockan 17.26 började Venus titta fram vid övre delen av månens solbelysta högra sida. Det var en riktigt anslående syn, faktiskt något påminnande om den "diamantring" som kunde ses vid solförmörkelsen i Egypten i fjol, eftersom ljuset från den lilla Venus var så påtagligt mycket intensivare än månens. Jag följde skådespelet med hjälp av min fältkikare 10x40, men det gick bra att se skådespelet även med blotta ögat, fast då missade man förstås att den framkrypande Venus bara var solbelyst till ungefär hälften.

Redigera