Tisdag 25 juni 2024
Vi finns här: www.nak.se

NAK:s perseidövervakning 2004


Zenithal Hourly Rate (ZHR) för alla genomförda observationspass. Se tabellen nedan för datum och tid.


Plats: Evalund, Norrköping.


11–12 augusti, första dagen
Observatörer: Carl-Olow Larsson, Lena Ljungars, Sven Mårdh, Håkan Norén och Miguel Muiroz.
Eftersom det fanns chans till höjd aktivitet och till och med en meteorstorm, enligt prognoser gjorda av Esko Lyytinen och Tom Van Flandern, började vi observera innan det blivit ordentligt mörkt. Vädret var något växlande, men mestadels klart. Tunna dismoln fanns där hela tiden och dessutom noterades kl 23.05–00.05 mellan 5 och 25 procents molnighet, vilket har tagits med i uträkningen av Zenithal Hourly Rate (ZHR). Observationsresultaten slår fast att Lyytinen & Van Flandern fick rätt. En markerad aktivitetstopp inträffade under observationspasset mellan kl 22.50 och 23.05 den 11 augusti.


12–13 augusti, andra dagen
Inställt på grund av molnig himmel (åskan hördes på långt håll). Mellan molnen såg dock Sven Mårdh kl 23.20 en mycket ljusstark perseid (ljusare än Venus) med ett rökspår som låg kvar drygt 10 sekunder.


13–14 augusti, tredje dagen
Observatörer: Sven Mårdh och Håkan Norén.
En mycket klar himmel bjöd på mindre aktivitet.


Perseiderna i siffror
A = Totala antalet observerade perseider, B = Varav antal observerade perseider med rökspår, C = Övriga meteorer.
43% av alla observerade perseider hade rökspår.

Observationspass  A   B    C   ZHR

    11–12 aug
01  22.50–23.05   13   2   3   186 +-26
02  23.05–23.20   14   6   1   133 +-18
03  23.20–23.35    9   3   2   100 +-17
04  23.35–23.50   11   3   0    82 +-12
05  23.50–00.05   10   5   0    52 +- 8
06  00.05–00.20   21   9   2   101 +-11
07  00.20–00.35   19  11   0    86 +-10
08  00.35–00.50   24  14   1   109 +-11

    13–14 aug
11  23.15–23.30    6   3   1    54 +-11
12  23.30–23.45    3   0   3    26 +- 8
13  23.45–00.00    6   3   1    51 +-10
14  00.00–00.15    5   2   0    42 +- 9

    Sammanlagt   141  61  14

Redigera