Tisdag 25 juni 2024
Vi finns här: www.nak.se

Lilla Björnen, den bortglömda stjärnbilden!

Av Jörgen Andersson

Den här artikeln har jag funderat länge på att skriva. En artikel om en bortglömd stjärnbild, speciellt när det gäller astronomiska observationer. Vad är det första man tänker på när någon nämner Lilla Björnen? De flesta kommer nog som jag att svara Polstjärnan. Men sedan?

Lilla Björn eller Ursa Minor är den stjärnbild som ligger närmast norra himmelspolen och är då utav sitt läge cirkumpolär. Stjärnbilden kan således observeras under hela året. Stjärnbilden är synlig över södra horisonten vid midnatt i maj. Under de ljusa månaderna blir naturligtvis möjligheterna för seriösa observationer sämre.

Fortsättningen av artikeln kommer att ägnas åt de bortglömda objekten i Lilla Björnen. Ta bara Polstjärnan. Denna stjärna av 2 magnituden används alltför ofta bara som ett hjälpmedel att rikta in polaxeln på teleskopet. Om man ägnar stjärnan en kort stund genom okularet så upptäcker man att Polstjärnan är en mycket fin dubbelstjärna. Den ljussvagare komponenten är utav 9:e magnituden. Komponenterna skiljer sig åt med ett avstånd av 18,3 bågsekunder.

Det finns totalt 526 galaxer i Lilla Björn som är ljusare än 19 magnituden! Att se ner till den 19 magnituden kräver ett mycket stort teleskop. Jag har totalt observerat 10 galaxer i Lilla Björnen ner till magnitud 15. Jag kan verkligen rekommendera att leta ”deep sky” objekt i Lilla Björnen. Stjärnbilden är synlig hela året vilket gör att det är lätt att planera in en observation. Man skall inte förvänta sig att se objekten annat än som dimmiga prickar. Men vetskapen om att man observerar ett gigantiskt stjärnsystem på flera miljoners ljusårs avstånd gör att tanken hissnar.Vid mina observationer har jag använt mig av en Celestron 14. På teleskopet har jag en astrodator monterad. Med en sådan blir det naturligtvis mycket lättare att finna objekten. Det är bara att mata in objektet och astrodatorn finner det till dig! När man skall observera ljussvaga objekt underlättar detta hjälpmedel avsevärt. Har man inte tillgång till det så måste man ha en detaljerad stjärnkarta för att ”hoppa” sig fram mellan stjärnorna till objektet.


NGC 6251 och NGC 6252

Namn Rektascension Deklination Storlek Magnitud
6251 16 32 36,0 +82 33 00,0 - +14,0
6252 16 32 30,0 +82 36 00,0 - +15,0

Datum: 00-01-20
Tid: 00:30 UTC
Plats: Marby
Instrument: Celestron C-14
Anmärkning:     NGC 6252 var liten och ljussvag. Jag fick använda indirekt seende för att lokalisera den. I närheten skymtade man galaxen NGC 6251. Jag upplevde galaxen som en dimmig stjärna. NGC 6251 var lättare att observera än NGC 6252.
NGC 6068 och NGC 6068A

Namn Rektascension Deklination Storlek Magnitud
6068 15 55 24,0 +79 00 00,0 1,2 +13,0
6068A 15 55 24,0 +79 07 00,0 0,9 14,7

Datum: 00-01-08
Tid: 02:10 UTC
Plats: Marby
Instrument: Celestron C-14
Anmärkning:     NGC 6068 var en ljussvag galax som gradvis ökade i ljusstyrka in mot centrum. Jag upplevde att galaxstjärnan omgavs av ett svagt dis. Galaxen 6068A syntes i närheten som en ljussvag dimmig stjärna. Jag fick använda indirekt seende att lokalisera den.
NGC 5832

Namn Rektascension Deklination Storlek Magnitud
5832 14 57 48,0 +71 41 00,0 4,0 +12,0

Datum: 00-02-02
Tid: 00:40 UTC
Plats: Marby
Instrument: Celestron C-14
Anmärkning:     NGC 5832 var rund till formen med en stor utbredning. Galaxen ljusnade in mot centrum. Relativ enkel at upptäcka.
NGC 6071

Namn Rektascension Deklination Storlek Magnitud
6071 16 01 06,0 +70 37 00,0 - +15,0

Datum: 00-02-02
Tid: 01:45 UTC
Plats: Marby
Instrument: Celestron C-14
Anmärkning:     NGC 6071 var mycket liten och ljussvag. Jag hade svårigheter att upptäcka den. Enligt astrodatorn så skulle den vara där. Jag fick lokaliserade den med indirekt seende. Såg ut som en stjärna. Osäker observation men eftersom jag upplevde objektet som disigt så klassar jag den som genomförd.
NGC 5836

Namn Rektascension Deklination Storlek Magnitud
5836 14 59 30,0 +73 53 00,0 - +15,0

Datum: 00-02-02
Tid: 02:00 UTC
Plats: Marby
Instrument: Celestron C-14
Anmärkning:     NGC 5836 var lien och ljussvag, något oval till formen. Svår att upptäcka.
NGC 5912 och NGC 5909

Namn Rektascension Deklination Storlek Magnitud
5909 15 11 30,0 +75 22 00,0 - +14,0
5912 15 11 42,0 +75 22 00,0 - +14,0

Datum: 00-01-08
Tid: 01:00 UTC
Plats: Marby
Instrument: Celestron C-14
Anmärkning:     NGC 5912 var ganska stor men ljussvag. Formen var rund och den ljusnade gradvis in mot centrum. NGC 5909 var mindre och svårare att upptäcka. Enligt astrodatorn så skulle en annan galax med namn I1114 finnas norr om galaxerna men den kunde jag ej lokalisera.
NGC 6217

Namn Rektascension Deklination Storlek Magnitud
6217 16 32 36,0 +78 12 00,0 3,1 +11,2

Datum: 00-01-08
Tid: 00:30 UTC
Plats: Marby
Instrument: Celestron C-14
Anmärkning:     NGC 6217 var markant avlång och lätt att se. Använde man indirekt seende så framträdde formen bättre.

Redigera