Guide till att bygga ditt eget teleskop

Teleskoptyper

Reflektorn

Det finns många typer av reflekterande teleskop men Newtonteleskopet är det vanligaste. Det uppfanns av den kända engelska fysikern Isaac Newton. Hans teleskop bestod av en blank parabolisk spegel av metall som han placerade i botten av teleskoptuben och som hade som uppgift att fånga in ljuset och böja ljusstrålarna mot en punkt längre upp i tuben. I mitten av tuböppningen, en liten bit innan spegelns brännpunkt, placerade han en liten platt spegel som kallas diagonal och som reflekterade det inkommande ljuset till utsidan av tuben. Där strålarna möttes placerade han en liten lins eller okular.Figur 1 Reflektor

Detta innebär att man med Newtonteleskop står böjd i 90 graders vinkel mot teleskoptubens riktning men också att bilden man ser är upp-och-ned- och bak-och-framvänd. Problemet med den felvända bilden är oftast inget problem eftersom man ändå inte kan säga vad som är "upp eller ner" i rymden.

Moderna reflektorer fungerar i stort sett likadant med ett undantag att speglarna inte består av metall utan av glas vilket gör dem mycket enklare att forma.

Om du undrar så störs inte ljuset av diagonalen som sitter mitt i tuben nämnvärt och den är inte synlig när man tittar genom okularet. Enda skillnaden är att stjärnorna kanske inte ser ut som prickar utan mer som kors där ljuset från stjärnan är lite utdraget i fyra riktningar. Orsaken är de skenor som håller fast diagonalen till insidan av tuben.

Fördelen med reflektorer är att teleskopet inte blir så långt. Det blir lättare att handskas med och det tillåter en bättre kroppställning när man observerar. Dessutom består teleskopet av relativt enkel optik. Det är mycket enkelt att bygga och väger inte så mycket.

RefraktornFigur 2 Refraktor

Refraktorer använder en eller flera linser i teleskopöppningen som samlar upp ljuset och böjer det mot en brännpunkt. Ett okular placeras sedan i tubens andra sida. När man tittar i en refraktor står man alltså alltid vänd mot det håll teleskopet är riktat åt. Om man vill kan man sätta dit en liten spegel precis innan okularet som reflekterar bilden uppåt så att man kan stå och titta ner i teleskopet och få en bättre kroppsställning.

Fördelen med refraktorer är att ljuset inte störs av någon diagonal i teleskopöppningen och därför också ger en lite klarare bild än en reflektor. Nackdelen är att teleskoptuben blir väldigt lång. Det är inte något problem för små refraktorer men om de är lägre än 1,5 meter kan de bli onödigt klumpiga.

Innehållsförteckning | Föregående | Nästa

Redigera