Guide till att bygga ditt eget teleskop

Stativet

Nu var alltså teleskoptuben med all optik färdig. Det enda som återstod att bygga var stativet. Jag valde att bygga det så kallade Dobsonstativet (läs mer om det under alt-azimutala stativtyper) vilket i stora drag består av tre delar, teleskoptuben, vaggan och bottenplattan. Dessa modeller försöker illustrera hur stativet fungerar.Figur 16 Dobsonstativet

Tuben som hänger i vaggan kan höjas och sänkas upp eller ner medan själva vaggan kan roteras åt höger eller vänster runt bottenplattan. Runt tuben sitter en låda av plywood där tak och botten är borttagna. På sidorna sitter två avkapade stumpar av ett PVC-rör med 25 cm i diameter. På plywooden mellan vaggan och PVC-rören sitter små teflonbitar som ger den önskade friktionen när man riktar in teleskopet. Även på undersidan av vaggan sitter teflonbitar som ger friktion när den glider mot bottenplattan.Figur 57 PVC-rören glider mot teflonbitarna

Sidorna på den låda som håller teleskoptuben ska vara några millimeter kortare än teleskoptubens diameter. Då kan man klämma fast tuben genom att dra i skruvarna som håller ihop lådan. Innan jag gjorde det flyttade jag först lådan fram och tillbaka tills den hamnade i tubens tyngdpunkt.Figur 68 Vaggan och bottenplattan nästan färdigbyggda

Jag ritade ut sidorna på en plywoodskiva och sågade ut dem. Sedan monterade jag ihop resten av stativet. Genom att mäta avståndet mellan PVC-rörens mittpunkt och teleskoptubens bakkant kunde jag räkna ut stativets minimihöjd. Därefter lade jag på några extra centimeter.

När alla delar var utsågade satte jag ihop dem med skruvar, fäste teflonbitarna och monterade ihop allt. Sedan var teleskopet färdigt.

Innehållsförteckning | Föregående | Nästa

Redigera