Jorden och Månen

Eftersom Månen är ganska stor i förhållande till Jorden bildar de två ett speciellt eget litet planetsystem.
De två roterar tillsammans runt en egen punkt (barycentrum). Detta är en god förklaring till att tidvattnet också får sitt maximum två gånger per dygn. Centrifugalkraften drar helt enkelt ut vattnet på den motsatta sidan mot månen och månens gravitation drar i vattnet på sin sida.Notera att månen, precis som det mesta i vårt solsystem roterar runt Jorden moturs, intressant, eller hur?Nedan en bild som visar lite mera om hur Månen och Jorden förhåller sig till varandra. Månbanas lutning i förhållande till jordbanan förklarar varför månen ibland står högt på himlen, och ibland lågt.
Bengt-Erik Söderström

Redigera