Solförmörkelsen den 1 augusti 2008

Java-applet skriven av André Franke

Här kommer ett Javaprogram, som kan räkna ut tiderna och visa solförmörkelsen den 1 augusti 2008 från olika svenska städer.

Redigera