Torsdag 7 december 2023
Vi finns här: www.nak.se

Solförmörkelser i Europa under 2000-talet

av Sven Mårdh

För att få svar på frågan när man kan bevittna solförmörkelsen under början av 2000-talet letade jag i litteraturen, på Internet och med hjälp av mina dataprogram.

Först sökte jag med hjälp av programmet Redshift efter förmörkelser synliga i Norrköping mellan åren 1000 och 3000. Resultatet blev sju totala (1185, 1187, 1230, 1715, 1733, 2927 och 2972) och nio ringformiga (1310, 1536, 1547, 2048, 2294, 2431, 2502, 2851 och 2878). Dessutom inträffade ett 20-tal förmörkelser som nästan var totala/ringformiga, men inte riktigt. Bland annat den 1954. Som ni märker befinner vi oss just nu i en riktig dödsäsong vad beträffar totala förmörkelser i Norrköping.

Nästkommande totala solförmörkelser i Sverige inträffar den 16 oktober 2126 och 3 juni 2133, båda synliga enbart i Norrland. Dessförinnan kommer två ringformiga solförmörkelser den 21 juni 2039 och 11 juni 2048. Den sistnämnda är alltså synlig i Norrköping.

Europa då? Tja, fram till och med år 2020 inträffar bara en total solförmörkelse förutom den 1999, dit man kan ta sig för en resonabel summa pengar. Det är förmörkelsen 2006 som går förbi flera turkiska semesterorter. Här nedan följer hela listan. Dessutom visas hur förmörkelserna ser ut från Norrköping (bilderna är framställda av programmet Voyager II) och när de inträffar (beräknat med hjälp av Redshift). Inom parantes anges solhöjden vid det aktuella tillfället. En del övrig data är hämtad från Espenak, NASA.

Lördag 31 maj 2003 kl 06 (04 UT):

Ringformig solförmörkelse. Synlig i Skottland, på Island och Grönland. Ringformiga fasen max. 3 min 36 sek. I Norrköping börjar den kl 04.38 (3°), är som störst kl 05.35 (9°) och slutar kl 06.37 (17°).

Måndag 3 oktober 2005 kl 13 (11 UT):

Ringformig solförmörkelse. Synlig i Spanien. Ringformiga fasen max. 4 min 31 sek. I Norrköping börjar den kl 10.15 (21°), är som störst kl 11.14 (25°) och slutar kl 12.19 (27°).

Onsdag 29 mars 2006 kl 12 (10 UT):

Total solförmörkelse. Synlig i Turkiet. Totala fasen max. 4 min 6 sek. I Norrköping börjar den kl 12.03 (34°), är som störst kl 12.55 (35°) och slutar kl 13.49 (34°).

Fredag 1 augusti 2008 kl 12 (10 UT):

Total solförmörkelse. Synlig på norra Grönland och i Sibirien. Totala fasen max. 2 min 27 sek. I Norrköping börjar den kl 10.38 (42°), är som störst kl 11.40 (47°) och slutar kl 12.42 (49°).

Tisdag 4 januari 2011 kl 10 (09 UT):

Partiell solförmörkelse. I Norrköping börjar den när Solen fortfarande är under horisonten. Den är som störst kl 09.37 (3°) och slutar kl 11.00 (8°).

Fredag 20 mars 2015 kl 11 (10 UT):

Total solförmörkelse. Synlig på Svalbard. Totala fasen max. 2 min 47 sek. I Norrköping börjar den kl 09.49 (26°), är som störst kl 10.56 (30°) och slutar kl 12.06 (31°).

Lördag 11 augusti 2018 kl 12 (10 UT):

Partiell solförmörkelse. I Norrköping börjar den kl 09.50 (40°), är som störst kl 10.06 (42°) och slutar kl 10.21 (43°).

Redigera