Söndag 4 december 2022
Vi finns här: www.nak.se

Från och med ingången av 2022 är Norrköpings Astronomiska Klubb (NAK) en underavdelning till Östergötlands Astronomiska Sällskap (ÖAS). Genom att vara medlem i ÖAS blir man automatiskt även medlem i NAK.
I och med att NAK har upphört att vara en egen klubb upphör även dess medlemskap i SAAF (Svensk Amatörastronomisk Förening som bl.a utger tidskriften Telescopium. Om man fortfarande vill ha Telescopium får man själv anmäla medlemskap på SAAF:s hemsida: www.saaf.se

Redigera