Söndag 27 november 2022
Vi finns här: www.nak.se

Några funderingar kring att köpa teleskop

Av Bosse Sandström

Det har nu varit några trådar på NAKs forum om att välja rätt teleskop, och jag försöker alltid att hjälpa till. Men jag har kommit fram till att jag har burit mig fel åt när jag givit råd.

Det är egentligen inte en fråga om att utvärdera tekniska egenskaper på det vis som frågeställarna tror. Därför bifogar jag en pdf-fil för nerladdning, där jag behandlar processen att välja rätt teleskop ur ett vidare och framför allt ur den framtida användarens synpunkt. Man kan egentligen inte ge råd med utgångspunkt från den specifika fråga som ställs, utan bara hjälpa frågeställaren att skaffa den kunskap som behövs för att göra ett rationellt val. Problemet är att man bara har sin egna referensram att bedöma after, men det är ju ytterst osannolikt att den är identisk med frågeställarens.

De bästa råden är oftast frågor som får frågeställaren att förstå vad han håller på med och får honom att skaffa sig insikt om vad som är ett rationellt beslut för honom.

LADDA NER PDF-FILEN

Hälsningar
Bosse

Redigera