NGC 2392

ngc2392.jpg

NGC 2392, Eskimånebulosan i Tvillingarnas stjärnbild. Bilden är tagen med en omodifierad Nikon D300 kamera. Exponeringstiden är 63 sekunder med ISO800 i primärfokus med ett 16" SCT teleskop. Ingen guidning har skett under exponeringen. Kamerans automatiska brusreducering har varit påslagen under exponeringen.

Fotograf: Jörgen Anderson

Tillbaka till Bildgalleriet