Kometen 41P/Tuttle Giacobini-Kresak

tuttle.jpg

3 april 2017. Trots flertalet försök att hitta den med fältkikare lyckades jag inte. För att se hur den ser ut tog jag en bild med ett professionellt teleskop, Planewave CDK 508 mm, beläget i Mayhill, New Mexico, USA över internet. Exponeringstiden var 5 min. Kometen är ljussvag varför den är svår att observera härifrån.

Fotograf: Bengt-Erik Söderström

Tillbaka till Bildgalleriet